In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is het verkeersbeleid voor de periode tot en met 2020 beschreven.