Hoe zorgen we ervoor dat we in 2050 prettig wonen in Nijkerk, zonder aardgas? Praat daarover mee in de Klankbordgroep Warmte van de gemeente.

Wonen zonder aardgas

Aardgas is een fossiele brandstof. We gebruiken het onder meer om huizen mee te verwarmen en om mee te koken. Maar door de CO2 die daarbij vrijkomt warmt de aarde op, met alle gevolgen van dien. Daarom is het nodig om op een andere manier te gaan wonen. Wel comfortabel, maar zonder aardgas.

Transitie

Dat betekent een hele transitie. Want niet alleen moet de toevoer van warmte anders worden. Als inwoner moeten we ook onze huizen daarop aanpassen, met name door het goed te isoleren. En dat heeft natuurlijk nog wel wat voeten in de aarde.

Praat mee!

In 2050 moet Nijkerk energieneutraal zijn. Zo is dat afgesproken in het landelijke Klimaatakkoord. Als gemeente denken we na over hoe we dat het beste kunnen doen. En daar kunnen we uw input goed bij gebruiken. U kunt hierover meepraten en meedenken in onze Klankbordgroep Warmte. 
Een aantal keer paar jaar organiseren we (online) bijeenkomsten. We praten u daarin bij over de stand van zaken, waarop u vervolgens uw feedback kunt geven, of andere input die u de gemeente wilt meegeven op dit onderwerp. Daarvoor hoeft u overigens geen expert te zijn. We willen juist uw stem als inwoner horen.

Aanmelden Klankbordgroep

Doet u mee? U kunt zich aanmelden door te e-mailen naar Beleidsadviseur Duurzaamheid Margreet Koetzier via m.koetzier@nijkerk.eu.