Signaleert u een situatie met een oudere die u zorgen baart? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van een oudere? Vermoedt u ouderenmishandeling? Deel die zorgen met Veilig Thuis Gelderland-Midden. Veilig Thuis denkt mee over mogelijke oplossingen en adviseert wat u verder kunt doen. Advies vragen aan Veilig Thuis Gelderland-Midden kan anoniem.

Op 15 juni is de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Dan wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor geweld tegen ouderen. En dat is nodig, want 1 op de 20 thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder krijgt ooit te maken met ouderenmishandeling.

Herkent u de signalen van ouderenmishandeling?

Ouderenmishandeling is niet alleen fysiek of psychisch. Denk ook aan financiële uitbuiting, verwaarlozing en seksueel misbruik. Enkele signalen:

  • zichtbaar letsel;
  • overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking;
  • onsamenhangende verklaringen over verwondingen;
  • depressies of onverklaarbare angst;
  • schichtig of teruggetrokken gedrag;
  • onverklaarbare uitgaven;
  • onbetaalde rekeningen en aanmaningen;
  • lege koelkast.

Meer info hierover vindt u op stop ouderenmishandeling.

Veilig Thuis Gelderland-Midden

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die te maken heeft met (vermoedens van) huiselijk geweld (waaronder ouderenmishandeling) en/of kindermishandeling. Daarnaast geeft Veilig Thuis voorlichting over het signaleren van huiselijk geweld en over wat Veilig Thuis doet nadat je een melding hebt gedaan.

Contact met Veilig Thuis Gelderland-Midden

Kent u iemand die hulp nodig heeft of heeft u zelf hulp nodig? Bel bij direct gevaar 112. Veilig Thuis bellen kan via 0800-2000. Dit kan anoniem en gratis 24/7 per dag. Of chat op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Kijk voor meer info op www.veiligthuisgm.nl.