Op dit moment treffen we de voorbereidingen voor de herinrichting van de Vrijheidslaan. Het gaat om het stuk weg tussen de rotonde Vetkamp en de Kolkstraat. 

Het college heeft besloten om het gewijzigde concept definitieve ontwerp vast te stellen als definitief ontwerp. U vindt het definitief ontwerp en alle verdere informatie op de pagina www.nijkerk.eu/vrijheidslaan.