De vermogensgrens voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is met ingang van 1 januari 2023 verhoogd. Deze verhoging bedraagt € 2.000 boven op de geldende vermogensnorm. Dit betekent dat meer inwoners in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding.

Voor kwijtschelding komen de inwoners met een laag inkomen én een beperkt vermogen in aanmerking. Het gaat om het vastrecht van de afvalstoffenheffing en het eigenarendeel van de rioolheffing.

Aanvraag indienen of meer informatie?

Wilt u een aanvraag om kwijtschelding indienen? Of wilt u meer informatie of uw vragen stellen? Ga naar de website van GBLT, die voor onze gemeente de gemeentelijke belastingen int: https://gblt.nl/(externe link)

Geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen!

Voor inwoners met geldproblemen zijn er allerlei regelingen en oplossingen. De gemeente werkt hiervoor nauw samen met diverse maatschappelijke organisaties. Op deze pagina vindt u een overzicht.