Na een verslaving wil je graag weer een normaal leven leiden. Het kan gebeuren dat je dan toch vastloopt op dagelijkse problemen, zoals schulden, werk, vrienden en dagbesteding.
Ubuntu Safehouses helpt je om de kloof tussen de verslaving en de samenleving te overbruggen. Sinds september 2021 is er een vestiging in Nijkerk.

Ubuntu werkt met drie pijlers om je te ondersteunen bij een paar stappen die je herstel bestendigen. De eerste pijler is groepswerk: herstelgroepen waarin je ervaringen deelt en samen bespreekt hoe je hindernissen kan nemen. Er zijn ook themagroepen en een training mindfullness.

De tweede pijler bestaat uit individuele gesprekken: samen kijken wat jij precies nodig hebt. En de derde pijler bestaat uit gesprekken met je gezin of met andere mensen in je directe omgeving.

Ubuntu neemt geen zaken van je over; je gaatzelf aan de slag met het vinden van werk, je financiën, het vinden van een vriendengroep, enzovoort. Ubuntu helpt door vragen te stellen en suggesties te geven voor hoe je zelf een nieuw begin kan maken. Ubuntu werkt vanuit ervaringsdeskundigheid.

Meer informatie en aanmelden: www.ubuntusafehouses.nl.

Ubuntu is een Zuid-Afrikaanse humanistische filosofie, die draait om toewijding in het delen, het geven en nemen, in groepen. Letterlijk betekent het: Ik ben omdat wij zijn.

Meer informatie over alcohol en drugs: www.stopdrugsnijkerk.nl.