Wat is het?

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

Let op! Als u deze informatie ook wilt hergebruiken, dient u geen Wob-verzoek maar een Who-verzoek in.

Hoe werkt het?

U kunt een Wob-verzoek indienen als:

  • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen
  • de gemeente de informatie ook echt heeft
  • de informatie gaat over het beleid van de gemeente
  • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Wat moet ik doen?

U dient het Wob-verzoek in bij de gemeente. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt.

Een Wob-verzoek kunt u als volgt indienen:

  • per brief gericht aan burgemeester en wethouders van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk,
  • mondeling per telefoon of persoonlijk in het stadhuis na het maken van een afspraak (via telefoonnummer 14 033).

Toelichting

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat digitale informatieverzoeken met ingang van 5 november 2014 niet meer in behandeling genomen worden. De reden hiervan is dat er een sterke toename is opgetreden van onduidelijke digitale informatieverzoeken. Door de indieningsmogelijkheden te beperken kunnen de resterende Wob-verzoeken met de vereiste zorgvuldigheid worden behandeld.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen.

Bezwaar maken

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken
  • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat moet ik doen?

U dient het Wob-verzoek in bij de gemeente. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt.