Home > Inwoners > Aangepast trouwbeleid gemeente Nijkerk i.v.m. Corona-pandemie

Aangepast trouwbeleid gemeente Nijkerk i.v.m. Corona-pandemie

De aangescherpte maatregelen die 23 maart zijn afgekondigd, hebben ook invloed op de manier van trouwen in de gemeente Nijkerk. Om bruidsparen zo goed mogelijk tegemoet te komen, en tegelijk de voorschriften te volgen, biedt de trouwzaal van het stadhuis plaats aan  maximaal 20 personen. Ook de aankomst en huwelijksvoltrekking zijn anders dan we gewend zijn. Met de aanpassingen in het beleid wil de gemeente bruidsparen de gelegenheid geven om, ondanks de extra maatregelen en voorschriften, dit feestelijk moment toch met naasten te vieren.

Een van de landelijk genomen maatregelen betreft de huwelijksvoltrekkingen. Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Er is landelijk een maximum gesteld van 30 personen, met de voorwaarde dat de huidige voorschriften te allen tijde nageleefd moeten worden. In Nijkerk betekent dit dat, wil iedereen de 1,5 meter afstand in acht kunnen nemen, er maximaal 20 personen in de trouwzaal aanwezig kunnen zijn.

De gemeente heeft bekeken hoe zij deze maatregelen kan toepassen in de Nijkerkse trouwzaal. Huwelijksvoltrekkingen zijn uitsluitend mogelijk onder tijdelijk strengere voorwaarden.

De strengere maatregelen in Nijkerk op een rijtje:

 • In de trouwzaal is, na opmeten en anders inrichten, plaats voor maximaal 20 personen;
 • Het bruidspaar en de gasten worden 1 voor 1 naar binnen en buiten begeleid door de bode en daar wordt de afstand van 1,5 meter in acht gehouden;
 • Eerst wordt het bruidspaar naar binnen begeleid. Dan de getuigen en daarna de rest van het gezelschap;
 • Zij dienen van voor naar achter plaats te nemen. Bij het verlaten van de trouwzaal eerst de achterste mensen van het gezelschap en zo wordt er naar voren gewerkt;
 • Als het bruidspaar binnenkomt heeft de BABS (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand) al plaatsgenomen achter de lessenaar/ tafel, zodat zij/ hij niet tussen de gasten door hoeft te lopen
 • Er is een apart tafeltje met een stoel erbij waar de BABS de akte neerlegt, zodat iedereen gepaste afstand kan houden bij het tekenen;
 • De erehaag wordt niet meer buiten bij de voordeur opgesteld;
 • De fotograaf kan zijn werk doen, mits hij ook de afstand van 1,5 meter in acht neemt;
 • Kleine kinderen tot de leeftijd van 4 jaar moeten op schoot gehouden worden van één van de ouders;
 • Kinderen vanaf 4 jaar moeten op hun eigen stoel blijven zitten;
 • Voor alle kinderen geldt: zij tellen mee met het maximaal toegestane aantal personen. Ze mogen niet rondlopen in de trouwzaal. Gebeurt dit wel dan dient een van de ouders de trouwzaal samen met het kind te verlaten 
 • De BABS en bode nemen ook de voorgeschreven afstand van 1,5 meter in acht;
 • Er wordt geen gelegenheid geboden om het bruidspaar te feliciteren.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken: bel 14 033

Openingstijden