Home > Inwoners > Algemene info belastingen

Algemene info belastingen

Gemeente- en waterschapsbelastingenGBLT (voorheenTricijn) heft en int belastingen naast de waterschapsbelastingen ook de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Nijkerk. GBLT staat voor Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn.

Wilt u meer informatie over GBLT, dan kunt u terecht op de website van GBLT. Voor inhoudelijke vragen kunt u ook contact opnemen met nummer (088) 064 55 55.

Op de website van GBLT vindt u veel informatie over verschillende soorten belastingen. U leest welke heffingen de gemeente kent, wat de tarieven zijn, maar ook informatie over bezwaar maken, kwijtschelding, vermindering van de belastingen, enzovoorts.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken: bel 14 033

Openingstijden