Home > Inwoners > Begeleiding voortijdige schoolverlaters

Begeleiding voortijdige schoolverlaters

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het belangrijk om een diploma te halen. Je bent  leerplichtig tot en met het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. Daarna val je onder de kwalificatieplicht. Deze plicht duurt tot de dag waarop je een diploma (de startkwalificatie) haalt of tot je 18e jaar. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma op mbo niveau 2, 3, of 4.

Als je 18 jaar bent en geen startkwalificatie hebt, dan is er wetgeving die regelt dat je begeleiding krijgt. Dit is begeleiding op maat door het ‘Regionaal Meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters’ (RMC). Dit betekent niet altijd ‘5 dagen in de schoolbanken’. Er zijn ook combinaties van leren en werkenmogelijk. Het doel is het behalen van een startkwalificatie om zo een goede basis  te leggen voor je toekomst.

Regionale samenwerking

Iedere regio in Nederland heeft een RMC. De gemeente Nijkerk valt onder de Regio Eemland (Amersfoort). Als gemeente hebben we de wettelijke taak om alle jongeren zonder startkwalificatie boven de 18 jaar te registreren en in beeld te houden.

Contact

Als jongere, maar ook als ouder(s) van een jongere die dreigt uit te vallen of al gestopt is met school,  kun je contact opnemen met het RMC. Dat kan via de website van het Jongerenloket of telefonisch via (033) 469 56 20. Daarop staan contactgegevens en tips over school, werk en inkomen.

Meer informatie

Voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden