Home > Inwoners > Blinde vlekken

Blinde vlekken

Blinde vlekken sessie 24-4-2018 kind en gezinsvriendelijk Nijkerk

1 - Vrijwilligersorganisaties, kerk, bieb, sportvereniging zien als onderdeel van de keten van hulpverlening aan jongeren. Check: hoe zijn of worden zij betrokken?

Betrek hen ook bij het familiegroepsplan, nieuwe Nijkerkse sociale route!

Voorbeeld  sportverenigingen zijn een blinde vlek. VB. Wij draaien een traject intern genaamd “Gouden Wissel”. Het doel is om de zelfstandigheid van jongeren te vergroten.

2 -  De rol van ouders in het bereiken van het kind als doelgroep van beleid.

Dit punt bestaat uit 3 elementen:

2.1 -hoe zijn ouders  pro-actief betrokken bij het vormgeven van het aanbod? 

2.2 -het preventieve aanbod  moet zich zelf meer specifiek richten op subdoelgroep ouders en hun vindplekken ( niet enkel op kinderen)
Voorbeeld:  Jongeren op gewicht. Je kan ze wel gezond eten geven op school en sporten maar als de ouders een gewoonte hebben om snackbar te halen dan is het effect minimaal. Dus vergeet vooral ouders niet!

2.3 -ouders weten het aanbod niet te vinden. Hoe regelen we dit? Is de promotie van het aanbod naar ouders goed geregeld?

3 - Is de coördinatie van inzet gemeente op gezinnen met verschillende regelingen geregeld?  Ontschotting in de praktijk, een gezin een plan een regie! Maak bekend wie de regisseur is

Voorbeeld: gaat over wat er volgens deelnemers misgaat met de coördinatie van hulp. Het voorbeeld is een moeder die uit huis wordt gezet waardoor er geen woonplek voor het kind is. Hoe gaat de gemeente omgaat met dat de linker hand wat doet (bijstandkorting), waar de rechterhand niets van weet (gebiedsteam wordt geconfronteerd met uithuisplaatsing en urgentie-aanvraag woonplek jeugdige)?

Voorbeeld: probeer het maximale uit kinderen te halen waarvan de ouders minder ondersteuning kunnen bieden. VB. Doelgroep ná BSO (6+? Kinderen) interventies: taal oefenen, huiswerk begeleiding.  Is deze doelgroep wel voldoende in beeld?

4 –  Is het bereik van het aanbod aan interventies gericht op kwetsbare kinderen is voldoende en goed geregeld?

 In het bijzonder voor  kinderen die verwaarloosd worden waardoor de eigen ontwikkeling onder druk komt te staan.

Voorbeeld: bestaat de mogelijkheid in te zetten  op preventieve tools? Bijvoorbeeld: rol van buddies, ervaringsdeskundigen, die lastig te bereiken doelgroepen kunnen bereiken.

Voorbeeld: Openingstijden van sportverenigingen zijn een mooi instrument om jongeren in beeld te hebben. Jongeren hebben behoefte aan een veilige plek, door sportvelden bijvoorbeeld later open te laten zijn geef je ze een vertrouwde plek en voorkom je dat ze gaan hangen.

Discussie over de “oorzaken van verwaarlozing van kinderen” waarbij het punt wordt gemaakt dat het niet alleen om lage SES ouders gaat maar dat juist ook hoger opgeleide ouders hun kind kunnen verwaarlozen doordat ze druk zijn met carrière maken. Take-away: Heeft de gemeente in haar preventie-inzet de doelgroep in beeld van kinderen die vanuit het ouderlijk huis onvoldoende begeleid worden met levensvaardigheden en een omgeving die persoonlijke ontwikkeling van het kind stimuleert?

Bestaan binnen de gemeenten/lokale teams vindstrategieen voor haar verschillende doelgroepen? Ouders met vragen/problemen, laaggeletterden, werkloze ouders, verwaarlozing van de ouderschapsrol. NB. Signaleren is één, maar er wat aan doen is twee.

5 -  Houdt het beleid voldoende rekening met het versnelde tempo van verandering van de Nederlandse maatschappij  bv met technologie, internet etc en dien ten gevolge de maatschappelijke positie van ouders en het opgroeiklimaat van hun kinderen?

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden