Home > Inwoners > Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Logo buurtbemiddelingMisschien maakt u een minder prettige situatie mee in de buurt waar u woont, ergert u zich aan harde geluiden van buren, pesterijen, hinder van kinderen of rond slingerend vuil. Door niet of niet goed met elkaar te praten kan het uit de hand lopen.

Buurtbemiddelaars kunnen helpen om er samen met uw buren uit te komen. Het zijn vrijwilligers die een opleiding hebben gevolgd om dit werk te kunnen doen. Buurtbemiddeling is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, politie, Woningstichting Nijkerk en woningcorporatie de Alliantie. U hoeft voor bemiddeling niets te betalen. Wel wordt verwacht dat u meedenkt en nadenkt over een acceptabele oplossing voor alle partijen en hier ook aan meewerkt.

Hoe vraagt u bemiddeling aan?

Op de website van problemenmetjeburen.nl vindt u alle informatie die u nodig hebt.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden