Home > Inwoners > Dialoog 'Samen aan zet'

Dialoog 'Samen aan zet'

De gemeente Nijkerk vindt het belangrijk dat inwoners, bedrijven en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zelf mee kunnen praten over de toekomst van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Daarvoor is de Dialoog ‘Samen aan Zet’ in het leven geroepen. Met de dialoog willen we de kennis, ervaring en creativiteit van de samenleving benutten om samen keuzes te maken voor de komende jaren. Het initiatief en de opdracht voor ‘Samen aan Zet’ komen van de gemeenteraad.

Activiteiten en voorzieningen in onze gemeente zijn voor de Dialoog onderverdeeld in vijf groepen. Het gaat dan om de dialooggroepen  Leefstijl (sport, cultuur en gezondheid), Economie en bedrijfsomgeving (werk, bedrijven en winkels, duurzaamheid en recreatie), Veiligheid en handhaving (openbare orde, regels en vergunningen), Wonen en woonomgeving (huisvesting, afval, openbare ruimte, landschap en afval) en Sociaal Domein (welzijn en zorg, jeugd en onderwijs).

Voor Samen aan Zet is een speciale website gemaakt, waar u over iedere dialooggroep achtergrondinformatie, een stand van zaken, foto’s, vindt en nog veel meer. U komt op deze website via www.samenaanzet.nijkerk.eu

Logo A+O fonds Gemeenten‘Samen aan Zet’ wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het A+O fonds Gemeenten.


Lees over de verschillende initiatieven die vanuit de burgers zijn opgestart via de onderstaande link.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden