Home > Inwoners > Duurzaamheidslening

Duurzaamheidslening

Gemeente Nijkerk vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Met de Duurzaamheidslening financiert u energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. Zo woont u energiezuiniger, comfortabeler én draagt u bij aan een beter milieu. U vraagt de lening aan via het online formulier. Dat formulier vindt u onderaan de pagina.

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • Deze regeling is van toepassing op woonruimte in de gemeente Nijkerk, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en/of participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking in de gemeente Nijkerk.
 • Bijgebouwen die bedrijfsmatig worden gebruikt, zijn uitgesloten van de regeling.
 • Leeftijdsgrens: de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.

Condities van de lening

 • De lening wordt verstrekt via de SVn, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Informatie over het proces vindt u op de website van de SVn. De gemeente Nijkerk verzorgt een inhoudelijke toets en de SVn een financiële toets.
 • De Duurzaamheidslening is een consumptieve lening.
 • Tot een bedrag van € 7.500 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 7.500 is de looptijd 15 jaar.
 • De hoogte van de Duurzaamheidslening is minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000.
 • Voor de lening geldt afhankelijk van het bedrag een rentetarief van de Duurzaamheidslening. De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.
 • Het college wijst een aanvraag af indien deze wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen.

Welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking?

 • Energiebesparende en/of duurzame maatregelen die worden toegepast in of bij de woningen ten behoeve van de woning. In het geval van nieuwbouw komen alleen bovenwettelijke maatregelen in aanmerking voor de regeling.
 • Participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking in de gemeente Nijkerk

Kosten

 • Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met het Energieloket van de gemeente Nijkerk, de heer Henk Eilander via telefoonnummer (06) 12 02 39 68 of via email henk@energieloket-nijkerk.nl.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden