Home > Inwoners > Evaluatie gebiedsteams

Evaluatie gebiedsteams

In het najaar van 2017 is een nieuwe evaluatie van de gebiedsteams uitgevoerd. De in 2017 uitgevoerde evaluatie was breder van opzet dan voorgaande evaluaties. Onderzocht is:

  • of de beoogde opzet gebiedsteams (planfoto) aansluit bij de huidige praktijk (praktijkfoto);
  • wat de effectiviteit is van de gebiedsteams bij meervoudige problematiek;
  • of het ‘Nijkerks model’, waarin ook lichte hulp en ondersteuning gegeven wordt door de gebiedsteammedewerkers zelf, toegevoegde waarde heeft;
  • wat goed gaat en behouden moet worden en wat verbetering behoeft;
  • hoe de relatie tussen de gemeente, zorgaanbieders en de gebiedsteams zou moeten zijn.

Onderzoeksbureaus

De evaluatie is uitgevoerd door drie met elkaar samenwerkende onderzoeksbureaus vanuit: de Hogeschool Arnhem Nijmegen, onderzoeksbureau REBEL en de Vrije Universiteit Amsterdam. Ieder vanuit hun eigen expertise. Via onderstaande link kunt u de rapporten downloaden en/of lezen.

Tijdens de beeldvorming worden de resultaten van de bovengenoemde rapporten op hoofdlijnen aan de raadsleden gepresenteerd.

De beeldvorming vindt plaats op initiatief van het college op 1 februari 2018 in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis. Tijdstip van de bijeenkomst is van 20.00 tot 21.00 uur en wordt voorgezeten door R. van Hussel.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden