Home > Inwoners > Gezinsvriendelijke ondersteuning

Gezinsvriendelijke ondersteuning

Kinderen en jongeren + ouders worden snel en dichtbij en in vertrouwde veilige omgeving geholpen

Kinderen en jongeren krijgen passende ondersteuning zo dichtbij huis als mogelijk. Hoe betrekken we de sociale omgeving, organiseren we een slim ondersteuningsaanbod en voorkomen we wachtlijsten? Hebben we de juiste problematiek in beeld of is er een ander ondersteuningsaanbod nodig? Zijn alle relevantie domeinen met elkaar verbonden? We bespreken met elkaar hoe we een sluitende keten kunnen organiseren en een goede samenwerking.

Hoe bewaken we een sluitende keten wanneer de zelfredzaamheid te kort schiet en/of jongeren niet meer (veilig) thuis kunnen wonen of binnen het eigen gezin kunnen opgroeien? Het organiseren dat deze hulp er ook tijdig beschikbaar is (wachtlijsten). In deze bijeenkomst wisselen we gedachten op de thema's: afschalen zware zorg, tijdig werken aan perspectief i.v.m. de overgang van 18- naar 18+, de coördinatie van zorg en de aanpak van kindermishandeling (veiligheid).

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden