Home > Inwoners > Groenonderhoud > Groenvoorziening in Nijkerk

Groenvoorziening in Nijkerk

Bij nieuwe aanleg en renovatie van groenstroken zet de gemeente Nijkerk zich in voor de instandhouding en versterking van de groenstructuren. Deze groenstructuren staan beschreven in het gemeentelijke ‘Handboek Groenbeleid’ (samenvatting), hieronder te downloaden. Een voorbeeld van het behouden en versterken van groenstructuren is het beleid dat historische wegen naar het centrum van Nijkerk zoveel mogelijk worden voorzien van een dubbele laanbeplanting. Daarnaast is er aandacht voor het vergroten van de duurzaamheid door afstemming tussen ontwerp, beheer en andere onderdelen van de openbare ruimte.

Onderhoud

De gemeente heeft als taak de groenvoorzieningen duurzaam in stand te houden. Dat doet ze door periodiek de kwaliteit van het groen en het uitgevoerde onderhoud te beoordelen. Deze beoordeling wordt uitgevoerd op basis van de vastgestelde kwaliteitsbeelden ten aanzien van inrichting en beheer. Zo is voor woongebieden het niveau ‘basis’ omschreven en voor Centrumgebieden een ‘hoog’ onderhoudsniveau gewenst.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden