Home > Inwoners > Groenonderhoud > Streekeigenbeplanting

Streekeigenbeplanting

Het prachtige buitengebied van Nijkerk is rijk aan bos en heide, fraaie boerderijen, rijen knotwilgen en houtwallen en een uitgestrekt open weide(vogel)gebied. Deze landschappelijke waarden vormen voor sommige inwoners de dagelijkse leefomgeving, anderen fietsen en wandelen er graag. De gemeente wil deze waarden aan natuur en landschap dan ook behouden en verder ontwikkelen. Het Nijkerkse buitengebied kent grote verschillen in het landschap. Zo ziet de Polder Arkemheen er heel anders uit dan de gebieden Slichtenhorst, Kruishaar-Appel of het Hoevelakense Bos. Een aantrekkelijke omgeving betekent kiezen voor het zichtbaar maken en houden van deze verschillen.

Als bewoner of gebruiker van het buitengebied speelt u een grote rol. U bepaalt mede het aangezicht van de streek! Hoe richt u uw leefomgeving in en wat hebt u het landschap te bieden? Streekeigen betekent ook rekening houden met de geschiedenis van het gebied, de kenmerkende bebouwing en beplanting. De gemeente wil u graag ondersteunen bij het verder ontwikkelen van het landschap.

Met de brochure die u hieronder kunt downloaden, krijgt u een beeld van het fraaie landschap en ideeën voor een aantrekkelijke omgeving nabij bestaande en nieuwe bebouwing. Naast de bebouwing bepaalt de omgeving van de boerderij, het woonhuis, de stallen en de schuren het streekeigen beeld van het gebied. De brochure vult het landschapsontwikkelingsplan aan met aanbevelingen per landschapstype. Het geeft aan welke beplantingen streekeigen zijn. De aanpak van de gemeente is om met de aanbevelingen streekeigen beplanting te realiseren.

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het stadhuis via het telefoonnummer 14 033.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden