Home > Inwoners > Herinrichtingsprojecten > Groenplan tunnel Amersfoortseweg

Groenplan tunnel Amersfoortseweg

In september 2017 is tijdens een informatieavond uitleg gegeven over de ontwikkeling van het groenplan bij de tunnel aan de Amersfoortseweg. Er zijn tijdens deze avond en daarna opmerkingen en suggesties op het plan kenbaar gemaakt.

Na bestudering van alle reacties is een definitief ontwerp tot stand gekomen. Dat ontwerp kunt u onderaan deze pagina downloaden.
Tevens vindt u daar de samenvatting van de ontvangen reacties en de wijze waarop deze verwerkt zijn en de beplantingslijst.

Momenteel wordt met de uitvoerende aannemer Wencop de planning van de werkzaamheden besproken. Zodra deze planning bekend is, zullen we dat op deze pagina toevoegen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer S. Meere via telefoonnummer 14 033.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden