Home > Inwoners > Herinrichtingsprojecten > Herinrichting Holkerweg: ontwerp vastgesteld

Herinrichting Holkerweg: ontwerp vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk heeft het herinrichtingsontwerp voor de Holkerweg (het deel tussen Havenstraat/ Schulpkamp en Ambachtsstraat [N301]) vastgesteld. Dat gebeurde na het afronden van de formele inspraakprocedure. Na deze inspraak is het ontwerp niet gewijzigd.

Dit deel van de Holkerweg is een belangrijke fietsroute vanuit de wijken Corlaer/ Doornsteeg richting het centrum. Tevens is het een erfontsluitingsweg binnen een 30 km/u zone. Op dit moment is de Holkerweg nog niet naar deze maatstaven ingericht en ook is de weg toe aan groot onderhoud nadat circa 3 jaar geleden een parallelriool is aangelegd voor het afvoeren van hemelwater. Nadat de weg volgens het nieuwe ontwerp is ingericht voldoet deze aan de huidige normen en is de fietsroute zo veel als mogelijk geoptimaliseerd.

Inspraakperiode

In de periode van 6 februari tot en met 19 maart 2020 heeft het concept definitief ontwerp voor de Holkerweg ter inzage gelegen om op te reageren. In deze periode zijn zes reacties op het ontwerp ontvangen. Deze reacties hebben geen invloed gehad op het ontwerp.

Wij hebben daarom besloten om het concept definitieve ontwerp dat ter inzage heeft gelegen definitief vast te stellen.

Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp kunt u onderaan de pagina bekijken.

Vervolg

In het 2e kwartaal is gestart met de werkzaamheden. Bewoners en bedrijven worden door de aannemer benaderd over de planning van de werkzaamheden.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden