Home > Inwoners > Herinrichtingsprojecten > Herinrichting Oranjebuurt

Herinrichting Oranjebuurt

De herinrichting van de Oranjebuurt in Nijkerk is in volle gang. Op 6 februari 2018 heeft  hierover een informatieavond plaatsgevonden waarbij de planning en de werkzaamheden zijn gepresenteerd. Tijdens deze avond waren medewerkers van de gemeente Nijkerk en Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek aanwezig om meer te vertellen over de planning, fasering, bereikbaarheid en veiligheid.

De presentatie en de tekening kunt u onderaan deze pagina downloaden.

De werkzaamheden begonnen op maandag 19 februari 2018 en duren tot medio juni 2018. Door de werkzaamheden in verschillende fasen uit te voeren, proberen we de hinder te minimaliseren. Het uitgangspunt bij de uitvoering van de werkzaamheden is dat aanwonenden zo min mogelijk overlast en hinder ondervindt. Dit kan helaas niet helemaal voorkomen worden.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden