Home > Inwoners > Herinrichtingsprojecten > Herinrichting Oranjebuurt

Herinrichting Oranjebuurt

Op 14 maart 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het ontwerp Herinrichting Oranjebuurt definitief vast te stellen.

Inspraak

Het herinrichtingsplan heeft in de periode van 31 januari tot en met 14 februari 2017 ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid gekregen om zienswijzen in te dienen op dit plan. Het college neemt de ingediende zienswijze vervolgens mee in haar definitieve besluitvorming rondom het ontwerp. Tijdens de formele inspraakprocedure zijn vijf zienswijze ontvangen. Deze hebben op een aantal punten geleid tot een aanpassing van het definitieve ontwerp.

Milieuplein

Er komt geen milieuplein midden in de wijk, hoek Julianastraat/ Beatrixstraat. Bij de huidige glasbak wordt een ondergrondse container voor plastic- en sappakken bijgeplaatst.

Groenplan

Er zijn diverse zienswijzen ontvangen op het groenplan. Dit heeft geresulteerd in een aangepast groenplan.

Definitief ontwerp

Het vastgestelde definitieve ontwerp vindt u onderaan de pagina.

Op basis van het definitieve ontwerp worden de contractstukken opgesteld en wordt door een aanbesteding een aannemer geselecteerd. In overleg met de nutsbedrijven, aannemer en gemeente wordt de planning opgesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden.  

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Meere via telefoonnummer 14 033.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden