Home > Inwoners > Herinrichtingsprojecten > Herinrichting Venestraat

Herinrichting Venestraat

De Venestraat is een belangrijke straat naar het winkelgebied in het centrum van Nijkerk. Vanuit de visie "Aantrekkelijk Nijkerk" is het de wens om het centrum aantrekkelijker te maken en een gelijkmatig beeld te creëren. Op dit moment is de Venestraat nog niet naar deze maatstaven ingericht. Om dit te bereiken wordt de Venestraat heringericht. Dit gebeurt op dezelfde manier als de Oosterpoort, Frieswijkstraat, Torenstraat/ Callenbachstraat, Langestraat, Brede Beek, Kleterstraat, Verlaat en Catharinastraat.

De afgelopen maanden is door de werkgroep Openbare ruimte en Inrichting, in overleg met de belanghebbenden, een voorlopig definitief ontwerp gemaakt voor de Venestraat. Dit ontwerp is op 12 november 2019 gepresenteerd aan de omwonenden en belanghebbenden.  

Tijdens deze avond en de periode daarna was er gelegenheid om te reageren. De reacties zijn samengevat, behandeld en meegenomen in het voorlopig definitief ontwerp. Het eindresultaat van de werkgroep is een herinrichtingsplan voor de Venestraat dat past binnen de door het college en raad gestelde kaders. Dit ontwerp is op donderdag 12 december 2019 aan het college aangeboden. Het college heeft besloten om het voorlopig definitief ontwerp “herinrichting Venestraat” ter inzage te leggen voor omwonenden en belanghebbenden.  

Parkeren 

Een belangrijk onderdeel van de herinrichting vormt het autoluw maken van de Venestraat. In het nieuwe ontwerp zijn er 11 parkeerplaatsen: negen plekken voor bewoners met een parkeervergunning, één plek voor de tandarts en één Shop & Go plek. Één van de reacties op het ontwerp is het verzoek om één bewonersplek gedurende de winkeltijden extra beschikbaar te stellen als Shop & Go plek. Vooralsnog is dit nog niet zo meegenomen. Er zijn namelijk nog twee Shop & Go plekken op geringe loopafstand aan de Holkerstraat tegenover de Grote Kerk.  

Inspraakprocedure 

Het voorlopig definitief ontwerp met bijbehorende stukken ligt vanaf dinsdag 14 januari tot en met 11 februari 2020 ter inzage. Gedurende de inspraakperiode kunt u als belanghebbende schriftelijk uw zienswijze kenbaar maken (bij voorkeur online via onderstaand formulier). De zienswijze dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk of via het formulier op deze website verzonden te worden.

Vervolgprocedure 

Na de inspraakprocedure worden de ontvangen zienswijzen behandeld en voorgelegd aan het college. Zij zal de behandelde zienswijzen in overweging nemen en een definitief besluit nemen op het ontwerp.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Simon Meere via het algemene telefoonnummer 14 033.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden