Home > Inwoners > Herinrichtingsprojecten > Ontwerp inrichtingsplan Van Reenenpark vastgesteld

Ontwerp inrichtingsplan Van Reenenpark vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk heeft het herinrichtingsontwerp voor het Van Reenenpark vastgesteld. Dat gebeurde na het afronden van de formele inspraakprocedure. De inspraakreacties hadden nauwelijks te maken met het ontwerp van het park zelf. Wel waren het parkeren, lantaarnpalen, bomen, fysieke afsluiting van het Kerkepad, erfgrenzen en de fontein onderwerpen van de inspraak. Op basis van deze inspraakreacties is het ontwerp op een aantal punten gewijzigd.

Het nieuwe ontwerp voorziet in een mooi park dat weer jaren lang mee kan, met behoud van de monumentale waarden en voldoet aan alle eisen en normen die nu gelden voor de openbare ruimte. Het park wordt vergoot en voorzien van wandelpaden. Het blijft een plek om te herdenken en te ontmoeten. Verder komt er nieuwe bestrating, verlichting en wordt de weg rond het park smaller.

Lees voor meer informatie het hieronderstaande persbericht en de overige informatie.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden