Home > Inwoners > Herinrichtingsprojecten > Singel en Synagogepad in een nieuw jasje

Singel en Synagogepad in een nieuw jasje

Dit item is verlopen op 28-05-2020.

Op 22 april 2020 heeft het college besloten het herinrichtingsontwerp voor Singel en Synagogepad in de binnenstad van Nijkerk vast te stellen. Dit is de start voor de formele inspraak.

Singel is een belangrijke winkelstraat in het centrum van Nijkerk. Het Synagogepad vormt een belangrijke verbinding van één van de parkeerplaatsen naar het winkelgebied in het centrum. Vanuit de visie ‘Aantrekkelijk Nijkerk’ is het de nadrukkelijke wens om het centrum aantrekkelijker te maken en een uniform beeld te creëren. Op dit moment voldoen het Synagogepad en Singel nog niet aan het gewenste beeld.

Voortraject

Het herinrichtingsontwerp is door de werkgroep ‘Openbare ruimte en inrichting’ van Platform Binnenstad Nijkerk opgesteld. Hierop is door belanghebbenden online gereageerd in verband met de coronamaatregelen. Op basis van de ontvangen reacties zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd in het ontwerp. Het resultaat is een herinrichtingsplan dat aansluit op de rest van de binnenstad.

Inspraakprocedure

Het definitief ontwerp met bijbehorende stukken kunt u vanaf 28 april 2020 tot en met 27 mei 2020 hieronder downloaden.
Gedurende de inspraakperiode kunt u als belanghebbende, online (wat de voorkeur heeft) of schriftelijk uw zienswijze kenbaar maken. De zienswijze dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk.
Gebruikt u het online formulier onderaan deze pagina, dan wordt het formulier automatisch doorgestuurd naar de gemeente.

 Vervolgprocedure

Na de inspraakprocedure worden de ontvangen zienswijzen behandeld en voorgelegd aan het college. Zij zal de behandelde zienswijzen in overweging nemen en een definitief besluit nemen op het ontwerp.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden