Home > Inwoners > Herinrichtingsprojecten > Werkzaamheden Spoorstraat in volgende fase

Werkzaamheden Spoorstraat in volgende fase

Na de Pinksteren start aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV in opdracht van de gemeente met de fysieke herinrichting van de Spoorstraat.

Nieuw riool en inrichting

De nieuwe kabels en leidingen voor het gas, water en elektra zijn toekomstbestendig. De nutsbedrijven hebben haar werkzaamheden bijna afgerond. Hierna start de aannemer met de vervanging van het bestaande riool en de aanleg van een nieuw hemelwaterriool. Verder krijgt de straat een nieuwe inrichting die qua uitstraling aansluit op de rest van het centrum van Nijkerk. Tijdens de werkzaamheden zijn omleidingsroutes ingesteld. De woningen, winkels en kantoren blijven altijd bereikbaar dankzij een loopstrook voor voetgangers en fietsers (lopend met de fietsen aan de hand).

Veiligheid

Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de geldende richtlijnen vanuit het RIVM. Er zijn door de aannemer de nodige voorzorgsmaatregelen genomen, zoals looproutes en duidelijke aanwijzingen. De aannemer kan dit niet alleen. Daarom aan iedereen het verzoek hier ook alert op te zijn. Samen zorgen wij voor elkaars veiligheid. Om de werkzaamheden veilig, met zo weinig mogelijk overlast uit te kunnen voeren, is de uitvoering in verschillende fasen ingedeeld. Het is wel noodzakelijk om per fase de ruimte, waarin de aannemer aan het werk is, voor al het doorgaande verkeer af te sluiten.

De verwachting is dat het project medio oktober 2020 wordt afgerond. Tijdens de bouwvakvakantie (van 20 juli t/m 7 augustus) liggen de werkzaamheden stil. De Spoorstraat wordt in deze periode weer opengesteld voor al het verkeer. Op maandag 10 augustus starten de werkzaamheden weer.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden