Home > Inwoners > Het 1000-ogen project

Het 1000-ogen project

Het opzetten van WhatsAppgroepen in de buurt is een ontwikkeling die we niet alleen in onze gemeente zien maar ook landelijk. Op vele plaatsen zijn of worden WhatsAppgroepen opgezet. Bewoners willen graag een bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid in de woonomgeving. Een kleine inspanning met een groot effect. Wanneer bewoners aangeven dat ze een WhatsAppgroep op willen zetten, dan kan dat in samenwerking met de politie (veelal de wijkagent) en de gemeente. De gemeente heeft dan een ondersteunende rol. Het blijft namelijk een project van en voor de bewoners.

Het project 1000-ogen

De uitgangspunten van het project 1000-ogen zijn er op gericht om te voorkomen dat er ‘vervuiling’ komt in de berichtgeving en dat de continuïteit van het project gewaarborgd blijft. Het project heeft als gezamenlijke doelstelling: Het samen creëren van een dekkend netwerk van WhatsAppgroepen in de hele gemeente Nijkerk. Dit om de criminaliteit in de gemeente te verminderen en het gevoel van veiligheid onder de bewoners te vergroten.

Deelname aan WhatsAppgroep

In andere wijken werkt het bijzonder goed om een apart emailadres aan te maken voor de WhatsAppgroep. Mede omdat het van belang is dat u als beheerder van alle deelnemers over de volgende informatie beschikt: naam, adres, woonplaats, mobiele nummer en emailadres (zie ook het voorbeeld op de flyer die u onderaan de pagina vindt). Met deze persoonsgegevens zou u voorafgaand aan de deelname van een persoon een extra veiligheidscheck kunnen doen om te controleren of hij/zij werkelijk bij u in de buurt woont. Daarnaast is het hebben van deze gegevens vooral praktisch erg handig.

Bestaande WhatsAppgroepen zouden met elkaar in contact moeten staan of wellicht worden samengevoegd. Het is namelijk aangetoond dat wanneer een WhatsAppgroep een groter gebied omsluit, het veiligheidseffect ook groter wordt.

Plaatsen van borden

De gemeente stelt borden beschikbaar (en plaatst deze uiteraard ook) wanneer bewoners in een buurt/wijk een WhatsAppgroep hebben opgezet en zelfstandig beheren volgens het principe van het project 1000-ogen. Voor het plaatsen van deze borden zijn richtlijnen opgesteld. De gemeente plaatst deze in overleg met de beheerders van een WhatsAppgroep. De borden omsluiten het gebied waar het project operationeel is. Wanneer het gebied van het project 1000-ogen zich uitbreid kan de gemeente de buurtpreventieborden herplaatsen. 

Aanmelden landelijke website

Om inzichtelijk te krijgen hoeveel WhatsAppgroepen er zijn opgericht in de gemeente Nijkerk, verzoeken wij u om uw groep aan te melden bij de landelijke site www.wabp.nl.

Meer informatie

Voor vragen over het project 1000-ogen kunt u contact opnemen via e-mail gemeente@nijkerk.eu of het telefoonnummer 14 033.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden