Home > Inwoners > Hulp bij financiën en schulden > Op tijd erbij (hulp bij betalingsachterstanden)

Op tijd erbij (hulp bij betalingsachterstanden)

De gemeente Nijkerk werkt vanaf maart 2019 samen met verschillende organisaties en leveranciers om inwoners met (mogelijke) betalingsachterstanden eerder te helpen en zo erger te voorkomen.

Het project Op tijd erbij

1 op 5 huishoudens in Nederland kampt met financiële problemen. Slechts een klein deel daarvan zoekt hulp. Dat is jammer, want hoe eerder u er bij bent, hoe groter de kans dat grote financiële problemen worden voorkomen. Op tijd erbij wil zo vroeg mogelijk hulp aanbieden aan inwoners die wellicht in de problemen komen.

Hoe werkt het project?

Inwoners die bij twee of meer signaalpartners (mogelijke) betalingsachterstanden hebben, krijgen een brief. Hierin wordt hulp aangeboden in de vorm van een ‘keukentafel-gesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en natuurlijk gratis. In het gesprek kijken een medewerker van het gebiedsteam en een specialist op het gebied van schulphulpverlening naar de situatie en de oorzaak van de achterstand, en bieden zij vervolgens hulp aan.

Soms is er ook op andere gebieden hulp noodzakelijk, bijvoorbeeld bij het aanvragen van regelingen, het invullen van formulieren of het ordenen van de administratie, het vinden van een baan en het inzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven. Dan zorgt het team van Op tijd erbij dat de inwoner wordt doorverwezen en weet waar hij of zij terecht kan. Inwoners staan centraal in de samenwerking. Door de samenwerking en de korte lijnen zorgen de partners voor een oplossing op diverse terreinen. Stelt iemand geen prijs op hulp dan kan diegene zich afmelden voor het project Op tijd erbij. In de brief staat hoe men dit doet.

Partners in het project

De gemeente werkt in het project samen met verschillende partners: Menzis, VGZ, NUON, Eneco, Vitens, Zilveren Kruis/Achmea, CZ, Woningstichting Nijkerk (WSN) en woningcoöperatie de Alliantie.

Meer informatie

U kunt op deze website veel informatie vinden op het gebied van financiën. Zo zijn er geldplannen voor verschillende situaties die u tips en informatie geven over financiën en vindt u informatie over schulddienstverlening, budgetbeheer en financiële regelingen zoals Meedoen, Individuele Inkomenstoeslag en bijzondere bijstand. Allemaal zaken die u misschien net wat financiële ruimte kunnen geven.

Aanmelden en afmelden

Wilt u zich aanmelden of afmelden voor het project? U kunt dit doen door een mail te sturen naar optijderbij@nijkerk.eu of te bellen naar het loket Maatschappelijke Ondersteuning (telefoonnummer 14 033). Voor de afmelding hebben wij uw postcode, huisnummer en geboortedatum nodig.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden