Home > Inwoners > Hulp bij financiën en schulden > Schuldhulpverlening en budgetbeheer

Schuldhulpverlening en budgetbeheer

Heeft u schulden en lukt het niet om deze zelf op te lossen? Durft u post niet meer open te maken, omdat u bang bent voor een nieuwe rekening of aanmaning? Schulden verdwijnen niet vanzelf. Aarzel niet en vraag hulp bij de gemeente. PLANgroep is uitvoerder van schulddienstverlening in de gemeente Nijkerk en helpt inwoners deze problemen op te lossen. Schulddienstverlening is beschikbaar voor iedere inwoner van de gemeente ongeacht het inkomen.

Budgetbeheer kan een oplossing zijn als u beginnende schulden heeft of bang bent dat u schulden gaat krijgen omdat het u niet meer lukt om zelf uw financiën te beheren. Budgetbeheer betekent dat Plangroep (tijdelijk) uw geld beheert om (verdere) schulden te voorkomen. U krijgt dan tijd en rust om te leren zelf weer uw geldzaken orde te houden.

Aanmelding

Inwoners kunnen zich via www.plangroeponline.nl/nijkerk digitaal aanmelden 7 dagen in de week en 24 uur per dag. Binnen drie dagen neemt een medewerker van PLANgroep contact op. Als er een crisissituatie is zoals een huisuitzetting maakt PLANgroep direct na aanmelding een afspraak.

Werkwijze

PLANgroep werkt bij de aanmelding met een digitaal screeningsinstrument. Dat betekent dat de aanvrager op de computer een vragenlijst invult. De resultaten van de vragenlijst worden besproken tijdens een intakegesprek direct na het invullen van de vragenlijst Op grond hiervan krijgt de aanvrager een ondersteuningsaanbod schulddienstverlening aangeboden. Dit is maatwerk afgestemd op uw individuele situatie.

Ketenpartners

In de startfase van schulddienstverlening is de hulp van vrijwilligers ter ondersteuning van het op orde brengen van de financiële administratie erg belangrijk. Deze vrijwilligers komen van Sigma, Humanitas en Schuldhulpmaatje. Vaak zijn aanvragers al bekend bij de ketenpartners zoals de Gebiedsteams en de woningcoöperaties. PLANgroep zal bij het ondersteuningsaanbod voor schulddienstverlening contact zoeken en onderhouden met de ketenpartners, maar ook met de schuldeisers. U kunt ook zelf contact opnemen met de ketenpartners.

Wie kunnen gebruik maken?

Schulddienstverlening is beschikbaar voor iedere inwoner van de gemeente Nijkerk ongeacht het inkomen.

Zelfstandige ondernemers

Ook zelfstandig ondernemers kunnen hulp vragen bij de gemeente. Zij kunnen contact opnemen met het loket Maatschappelijke Ondersteuning (loket MO). Deze verwijst de ondernemers door naar deskundigen die gespecialiseerd zijn in (schuld)hulpverlening aan zelfstandigen.

Voor het stellen van vragen of meer informatie, maar ook voor problemen bij het digitaal aanmelden, kunnen inwoners contact opnemen met het loket MO in het stadhuis, telefoonnummer 14 033.

Nuttige websites

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken: bel 14 033

Openingstijden