Home > Inwoners > In procedure (niet meer ter inzage) > Ontwerp omgevingsvergunning Kloosterstraat 3-5 Nijkerk

Ontwerp omgevingsvergunning Kloosterstraat 3-5 Nijkerk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.10 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning voor realisatie van een sociaal-cultureel centrum met theater en horeca-functie op locatie Kloosterstraat 3-5 te Nijkerk met bijbehorende stukken zes weken ter inzage heeft gelegen vanaf vrijdag 28 december 2018.

De ontwerp omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing zijn digitaal te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.OV0135-0001.

Afronding procedure

Gedurende de periode dat de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegen is er een zienswijze ingediend. Beoordeeld zal worden of de zienswijze nog invloed heeft op de omgevingsvergunning. Na eventuele aanpassing zal de omgevingsvergunning worden verleend.

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Planvorming via telefoonnummer 14 033.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden