Home > Inwoners > Inkomensondersteuning > Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

Soms staat u voor noodzakelijke uitgaven, waar u niet op had gerekend en die u niet kunt betalen. Het gaat dan om extra kosten die u moet maken en die door geen enkele instantie worden vergoed. In dit soort situaties kunt u overwegen om bijzondere bijstand aan te vragen.

In het bestand hieronder vindt u meer informatie.

Ontvangt u een uitkering voor levensonderhoud en wilt u bijzondere bijstand?

Wilt u bijzondere bijstand en ontvangt u een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet dan hoeft u voor een aantal kosten geen bijzondere bijstand aan te vragen. In de toelichting onderaan deze pagina kunt u lezen om welke kosten het dan gaat. U kunt voor deze kosten volstaan met het inleveren van een declaratieformulier en bewijsstukken van de betreffende kosten.

Dit kunt u doen door online het formulier 'Declaratie bijzondere bijstand zonder aanvraag' in te vullen, bewijsstukken te uploaden en te verzenden (u heeft hiervoor DigiD nodig). U vindt de link naar het formulier helemaal onderaan de pagina.
U kunt ook het 'papieren' formulier hieronder uitprinten en deze geheel ingevuld en ondertekend samen met de bewijsstukken inleveren bij of opsturen naar het Loket Maatschappelijke Ondersteuning.

LET OP: Dien de declaratie in binnen drie maanden na de datum die op de nota staat.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden