Home > Inwoners > Inkomensondersteuning > Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

Soms staat u voor noodzakelijke uitgaven, waar u niet op had gerekend en die u niet kunt betalen. Het gaat dan om extra kosten die u moet maken en die door geen enkele instantie worden vergoed. In dit soort situaties kunt u overwegen om bijzondere bijstand aan te vragen.

In het bestand hieronder vindt u meer informatie.

Ontvangt u een uitkering voor levensonderhoud en wilt u bijzondere bijstand?

Wilt u bijzondere bijstand en ontvangt u een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet dan hoeft u voor een aantal kosten geen bijzondere bijstand aan te vragen. In de toelichting onderaan deze pagina kunt u lezen om welke kosten het dan gaat. U kunt voor deze kosten volstaan met het inleveren van een declaratieformulier en bewijsstukken van de betreffende kosten.

Dit kunt u doen door online het formulier 'Declaratie bijzondere bijstand zonder aanvraag' in te vullen, bewijsstukken te uploaden en te verzenden (u heeft hiervoor DigiD nodig). U vindt de link naar het formulier helemaal onderaan de pagina.
U kunt ook het 'papieren' formulier hieronder uitprinten en deze geheel ingevuld en ondertekend samen met de bewijsstukken inleveren bij of opsturen naar het Loket Maatschappelijke Ondersteuning.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden