Home > Inwoners > Monumenten > Archeologie

Archeologie

De gemeente Nijkerk heeft verschillende archeologische monumenten op de monumentenlijst staan, maar ongetwijfeld bezit Nijkerk nog veel meer onbekend waardevol erfgoed beneden het maaiveld. Om dergelijk erfgoed bij voorbaat te beschermen, is in september 2007 de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. Deze wet is een uitwerking van het Europese Verdrag van Valletta (1992) ook wel het Verdrag van Malta genoemd. Hierin is overeengekomen dat archeologie als ondergronds erfgoed een aandachtspunt dient te zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. Archeologie is in toenemende mate een omgevingsfactor voor ruimtelijke ontwikkelingen en sloop- en bouwactiviteiten.

Bouw- en andere bodemingrepen bedreigen archeologisch erfgoed. Werkzaamheden waarbij gegraven wordt, verstoren de bodem. Uniek archeologisch materiaal kan op deze manier voor altijd verloren gaan. Ruimtelijke ontwikkeling kan dus een bedreiging zijn voor de kwetsbare archeologische sporen in de bodem; het kan ons archeologisch erfgoed vernietigen.

Wat betekent de wetgeving voor u?

Iedereen die bodemverstorende activiteiten wil gaan verrichten (bijvoorbeeld de bouw van een woning, wijk, garage of de aanleg van een viaduct, spoorlijn of riolering) kan te maken krijgen met verplicht archeologisch onderzoek.Ook bij ontgronding en egalisatie kan archeologisch onderzoek worden vereist. De initiatiefnemer is dan verplicht om onderzoek te laten plegen en betaalt dit onderzoek ook. De wet geldt voor iedereen (overheid, bedrijven en particulieren).

Meer informatie

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de medewerkers van team Service en Informatie via het telefoonnummer 14 033. Hieronder kunt u de Archeologische beleidskaarten deel 1 en deel 2 downloaden. Daarnaast vindt u onderaan deze pagina ook de archeologische verwachtingskaart deel 1 en deel 2. Ook op de website van het Cultureel Erfgoed kunt u meer informatie vinden over archeologie.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden