Home > Inwoners > Nieuwbouwwijk Doornsteeg

Nieuwbouwwijk Doornsteeg

Wonen in Doornsteeg: groen, duurzaam en kindvriendelijk

Een duurzame, groene, ruim opgezette woonwijk en toch ook dicht bij een gezellig historisch centrum, kan dat?

Ja dat kan! In Nijkerk wordt de komende jaren de unieke woonwijk Doornsteeg ontwikkeld. Een prachtige landschappelijke wijk die centraal in Nijkerk ligt. Het wordt een kindvriendelijke en duurzame wijk met diverse woonmilieus. Doornsteeg zal zich bovendien opvallend van andere nieuwbouwwijken onderscheiden door een hoge kwaliteit.

Doornsteeg zal ‘organisch’ ontstaan. Huidige en toekomstige bewoners, omwonende, ontwikkelaars en ondernemers bouwen gezamenlijk de wijk. Aanstaande bewoners kunnen dus invloed uit oefenen op hun eigen woonomgeving. Zo zijn Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), kavels voor zelfbouw en medeopdrachtgeverschapvormen mogelijk.
Inmiddels is Vereniging Woonproject Holkerbeek opgericht. Op de pagina 'Vereniging Woonproject Holkerbeek' vindt u meer informatie over het project.

Kijk ook op de nieuwe website www.woonstek-doornsteeg.nl voor meer informatie.

Verkeerskundige inrichting Holkerweg

De afgelopen maanden heeft er voor de Holkerweg  een onderzoek plaatsgevonden naar het verkeer wat er nu rijdt. Specifiek is gekeken naar het aandeel sluipverkeer op de Holkerweg. Mede op basis van een kentekenonderzoek naar sluipverkeer iseen aantal verkeerskundige varianten ontwikkeld. Graag willen wij over deze varianten uw voorkeur vernemen. U kunt dit middels bijgevoegd formulier aan ons kenbaar maken door het formulier uiterlijk 2 mei 2016 te retourneren via gemeente@nijkerk.eu.

Download hier het reactieformulier met verkeersvarianten

Planning en agenda

  • 30 oktober 2014: raadsbesluit Globaal Masterplan Doornsteeg
  • oktober 2014 - zomer 2015: procedure bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan
  • begin 2016: start verkoop; gronduitgifte

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel van de gemeente Nijkerk via telefoonnummer 14 033.

Hieronder kunt u de belangrijkste documenten/presentaties over Doornsteeg downloaden.

Stedenbouwkundige uitwerking

Masterplan

Kaderstellende notitie

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden