Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Parkeren fietsen buiten rekken en weesfietsen op stations

  (17-07-2018)

  Op vrijdag 6 juli zijn meer dan 100 achtergelaten fietsen (fietswrakken) verwijderd van de stationsomgevingen in Nijkerk en Hoevelaken in samenwerking met RuiterWerkt. Dit zijn de fietsen die afgelopen half jaar buiten bij de parkeerplaatsen hebben gelegen. Komende tijd worden er meer fietswrakken en weesfietsen verwijderd. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 033.

 • Taalklas Nijkerk breidt uit naar vijf dagen

  (13-07-2018)

  Kinderen zonder kennis van de Nederlandse taal, hebben moeite om goed mee te komen op school. Voor deze groep kinderen in de basisschoolleeftijd is er in de gemeente Nijkerk de taalklas. Vanaf het nieuwe schooljaar is deze taalklas uitgebreid naar 5 dagen in de week.

 • Veranderingen inzameling van afval vanaf 2019

  (09-07-2018)

  Vanaf 1 januari 2019 verandert de afvalinzameling op een aantal punten. Omdat nu in het restafval nog veel plastic en drankkartons (PD) wordt aangetroffen en dat bij veel bewoners de wens leeft om aan huis plastic en drankkartons in te zamelen, starten we per 1 januari met de huis aan huis inzameling van PD. Minder PD in ons restafval zorgt voor een verhoogd hergebruik van grondstoffen en vermindert het te verbranden restafval.

 • Fiets opruimacties weesfietsen

  (03-07-2018)

  Weesfietsen en fietswrakken houden stallingsplekken bezet op station Hoevelaken en Nijkerk. De gemeente houdt daarom op het station Hoevelaken en Nijkerk een paar keer per jaar een opruimactie. Op deze manier komt er weer stallingsruimte vrij. Daarmee willen we voorkomen dat fietsers die geen plek hebben hun fiets neerzetten op gevaarlijke of storende plekken. En blijft de route vrij op het station als er bijvoorbeeld hulpdiensten op het station ingezet moet worden.

 • Gedumpt afval geeft problemen

  (03-07-2018)

  Het aanbieden van afval gaat vaak goed, maar nog niet altijd. Soms wordt er namelijk afval naast een (ondergrondse) containers achtergelaten. Het is verboden om vuilniszakken of ander afval naast een container te zetten of op andere plaatsen te dumpen. Waarom? Omdat gedumpt afval leidt tot problemen: van stankoverlast tot ongedierte. Bovendien ziet het er niet uit.

 • Inleveren van afgedankte elektrische apparaten loont

  (29-06-2018)
  Apparaten en lampen zijn meer waard dan u denkt! Voor uzelf, anderen of het milieu.
 • Ook in Nijkerk en Appel Zwerfafvalbrigades van start

  (29-06-2018)

  In navolging van Hoevelaken zijn in Nijkerk én Appel zogenaamde 'Zwerfafvalbrigades' actief. Vrijwilligers trokken er op uit om zwerfafval aan te pakken. De feestelijke start vond plaats in het centrum Nijkerk. De Zwerfafvalbrigade Appel ging na de start naar Appel om daar het zwerfafval op te ruimen.

 • Tijdelijke stop inzameling taxussnoeisel

  (18-06-2018)

  Taxus voor Hoop zamelt Taxussnoeisel in, de farmaceutische industrie produceert van deze grondstof op haar beurt medicijnen tegen kanker. Om de kwaliteit en de efficiency van de medicijnproductie zo hoog mogelijk te houden, wil de farmaceutische industrie vanaf dit seizoen precies weten waar haar grondstoffen vandaan komen.

 • Nationale Duurzame Huizen Route

  (14-06-2018)

  De gemeente Nijkerk doet op zaterdag 3 en 10 november mee aan de Duurzame Huizen Route Huiseigenaren van duurzame woningen openen hun deuren en delen hun kennis en ervaringen. De gemeente moedigt u aan om uw woning open te stellen, wanneer u al goede voorbeelden van duurzaamheid in uw woning heeft. Door mensen te informeren over de voordelen van duurzaam wonen en door goede voorbeelden te laten zien, gaan steeds meer mensen zelf ook aan de slag met het verduurzamen van hun woning. Bezoekers horen tijdens de Duurzame Huizen Route ervaringen uit de eerste hand en ontdekken dat energiezuinig wonen ook voor meer comfort zorgt.

 • Afsluiting Callenbachstraat-Torenstraat

  (22-05-2018)

  De werkzaamheden lopen door tot 17 augustus 2018. Bepaalde werkzaamheden zijn wat sneller afgerond dan gepland en daarom is vanaf week 30 de rotonde Frieswijkstraat tot aan de Holkerstraat weer geopend.

 • Bigday FoodValley regio: #startjouwnetwerk

  (13-04-2018)

  In de arbeidsmarktregio FoodValley werken gemeenten, werkgevers en mbo-instellingen innovatief en concreet sámen aan een kansrijke en toekomstbestendige arbeidsmarkt. Daarom bundelen 14 partijen* hun krachten en hun netwerken in het jaarlijkse project Bigday FoodValley regio. De Bigday FoodValley regio Partners geloven in netwerken als belangrijke sleutel voor succes in de regio voor iedereen. Er worden verbindingen gemaakt zo breed als de regio is en dat is zeker niet alleen ‘food’ gericht.

 • De Voedselbank maakt kans op sponsorcheque

  (13-04-2018)

  Vanaf 21 april start de Wecycle-inzamelactie, daarbij maakt de Voedselbank kans maakt op een sponsorcheque van 1.000 euro. Hoe werkt het?

 • Uitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  (22-03-2018)

  Hieronder vindt u de (voorlopige) uitslagen van de verkiezingen Gemeenteraad 2018 van de gemeente Nijkerk.

  Uitslag Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Voor : 57,33

  Tegen: 42,67

 • Start deze zomer je eigen onderneming!

  (20-03-2018)

  Een eigen bedrijf als vakantiebaan!

  Heb je nog geen plannen voor de zomervakantie of heb jij misschien een briljant idee voor een bedrijf, maar weet je niet hoe je moet beginnen? Dan is het project ZomerOndernemer iets voor jou! Wij helpen jongeren tussen de 15 en 22 jaar met het starten van een eigen onderneming. Tijdens het project start jij (of samen met een vriend(in)) jouw eigen bedrijf onder professionele begeleiding. Het enige wat je nodig hebt, is een idee!

 • Verkeersbesluiten binnenstad vastgesteld

  (06-03-2018)

  In november 2017 heeft de gemeente acht ontwerpverkeersbesluiten en het concept-ontheffingenbeleid ter inzage gelegd met betrekking tot diverse verkeersmaatregelen in het centrum. Inwoners en ondernemers van Nijkerk zijn vervolgens in de gelegenheid geweest een zienswijze in te dienen tegen deze besluiten. De zienswijzen zijn inmiddels gebundeld in een zienswijzenota.

 • Zoekt u een subsidie?

  (14-11-2017)

  Heeft u een initiatief en/of een idee en zoekt u naar aanvullende financieringsmogelijkheden? Dan kunt u zelf zoeken in het digitale subsidieloket naar relevante financieringsbronnen. Met deze database heeft u direct een overzicht van alle relevante subsidiemogelijkheden en fondsen. Het gaat om regionale, provinciale, nationale en Europese subsidies en fondsen. U kunt van deze database gratis en 24/7 gebruik maken.

 • Berichtenbox: uw digitale brievenbus van de overheid

  (17-04-2017)

  MijnOverheid biedt u toegang tot uw post, uw Persoonlijke gegevens en uw Lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeente Nijkerk. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden