Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Wat kan er allemaal in de groene container?

  (22-09-2017)

  De groene gft-container, daar kan heel wat in! Om de week komen we de groene gftcontainer gratis bij u legen. U kunt er veel in kwijt: al het keukenafval, van schillen tot botjes. Ook tuinafval zoals gesnoeide takken, onkruid en bijvoorbeeld mest van kleine huisdieren als konijnen en hamsters.

 • Cursus en trainingsaanbod Gebiedsteam Nijkerk

  (22-09-2017)
  Wat Voor wie Wanneer
  Cursus en trainingsaanbod 2017
  Open ochtend over hoog gevoeligheid bij kinderen  Voor ouders die meer willen weten over hoog gevoeligheid bij kinderen (3-12 jaar) 

  3 oktober 10.00 - 11.00 uur, Speltherapie het Vogelhuis, Kamersteeg 10 in Nijkerk

  Gratis workshop Hoogebegaafd opvoeden Voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen 10 oktober 19.30 - 21.30 uur in de Wulfshoeve, Moorselaar 69 (3 oktober = vol)
  Groep voor kinderen van gescheiden ouders Kinderen uit groep 5 tot en met 8 van het basisonderwijs Start 25 oktober
  KOPP groep (kinderen van ouders met psychiatrische problematiek) Kinderen uit groep 5 tot en met 8 met ouders met psychiatrische problematiek Bij voldoende aanmelding 26 september
  Brussen groep Voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar met een bijzondere broer of zus In overleg, na intake
  Kr8kidzz Voor kinderen uit groep 9 tot en met 8 die sociaal weerbaarder mogen worden het gehele jaar starten er verschillende groepen
  Cursus Omgaan met pubers Voor ouders die meer informatie willen over de pubertijd Voorjaar 2018
  Training 'ouder en puber in de knel' Voor ouders die zijn vastgelopen met hun puber Bij voldoende aanmeldingen najaar
  Oppasdiploma Voor jongens en meisjes tussen de 12 en 16 jaar Voorjaar 2018
  Assertiviteitstraining Voor volwassenen Najaar 2017

 • Training over signaleren van geweld

  (22-09-2017)

  De gemeente Nijkerk organiseert twee trainingen over het signaleren van geweld. Deze trainingen zijn bedoeld voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs, groepsleiding van voorscholen, onderwijsassistenten, jongerenwerkers, professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in het Sociaal Domein.

 • Kunststof scheiden is en blijft belangrijk

  (21-09-2017)

  De gescheiden inzameling en recycling van kunststof verpakkingen in Nederland is succesvol. Dat is een goede prestatie van burgers, bedrijfsleven en de overheid. Hierdoor worden grondstoffen gerecycled en wordt CO2 bespaard. Het is dan ook belangrijk om hier mee door te gaan. Het succes van de kunststofinzameling leidt ook tot nieuwe uitdagingen. De door het CPB gepubliceerde notitie over de circulaire economie van kunststoffen schetst deze uitdagingen heel duidelijk. Bijstelling van het systeem is nodig om tot een hogere kwaliteit en daarmee meer milieuwinst te komen.

 • Bibliotheek start met cursus Digisterker

  (22-08-2017)

  De Bibliotheek start in september 2017 weer met gratis cursussen Digisterker voor mensen die beter de digitale overheidsdiensten willen leren gebruiken.

 • 11 oktober beheerdersbijeenkomst 1000 ogen project

  (17-08-2017)

  Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsAppgroep om hun buurt of wijk veiliger te maken, zo ook in de gemeente Nijkerk. De gemeente en de politie geven steun aan deze groepen en daarom is in samenwerking met de inwoners van de gemeente het project 1000 ogen opgericht. Het doel van het project is om het toezicht in een wijk te verbeteren en verdachte situaties vaker te melden bij de politie, zodat het aantal incidenten vermindert.

 • Informatie over Fipronil in eieren

  (15-08-2017)

  Waar kunnen consumenten en ondernemers terecht voor meer informatie?

  Bij diverse pluimveebedrijven in Nederland is de afgelopen weken het verboden middel Fipronil in eieren aangetroffen. Dit middel is waarschijnlijk in de eieren terechtgekomen via een behandeling tegen bloedluis bij kippen door een servicebedrijf.
  De ontwikkelingen rond deze besmetting van pluimveebedrijven hebben grote impact op de agrarische sector in de Gelderse Vallei. Veel bedrijven krijgen te maken met ingrijpende maatregelen. Het gemeentebestuur van Nijkerk leeft mee met alle betrokkenen.

 • Blauwalgen in Hoevelaken

  (10-08-2017)

  Vermijd contact met water en laat huisdieren niet zwemmen of het water drinken

  Waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalgen aangetroffen in Hoevelaken. Het gaat om de vijvers bij de Dr. F.W. Klaarenbeeksingel, Adrianus Vossiuspad en Willem-Alexanderdreef. Op het water is een groene drijflaag te zien.

 • Volg ontwikkelingen nieuwe zwembad op nieuwe website

  (24-07-2017)

  Alle ontwikkelingen nieuw zwembad via https://www.nijkerk.eu/zwembad

 • Inzameling oud papier in de vakantie

  (10-07-2017)

  In de zomervakantie, van 8 juli tot en met 20 augustus, zijn een aantal vast opgestelde papiercontainers open. De locaties zijn: de Willem Alexanderschool, De Koningslinde, de Ichtus en de Nijeboulers, de Appelgaard. De container bij de Nijkerkse crossfietsclub is in de zomervakantie op de gebruikelijke trainingsavonden (ma-woe-do) open. Elke maandag tijdens de vakantie staat bij de Oranje Nassauschool de grote papiercontainer.

 • Regel uw reisdocument op tijd, maak een afspraak!

  (19-06-2017)

  In de komende weken verwachten we meer aanvragen van reisdocumenten in onze Publiekswinkel. Deze drukte wordt mede veroorzaakt omdat het verplicht is dat kinderen in het bezit zijn van een eigen paspoort of identiteitskaart. Natuurlijk speelt de komende vakantietijd ook een rol.

 • Filmpje bouw zwembad in Nijkerk

  (12-06-2017)

  De bouw van het nieuwe zwembad in Nijkerk vordert. Alle fundatiewerkzaamheden zijn gereed. De buitenwanden en zwembadwanden zijn geplaatst. Naast het wedstrijdbad en het doelgroepenbad is nu ook het peuterbad duidelijk zichtbaar! De komende periode wordt gewerkt aan de bouw van het lage gedeelte van het zwembad, waarin de horeca en de kleedkamers zich bevinden. Ook wordt voorbereidend installatiewerk verricht.

 • Berichtenbox: uw digitale brievenbus van de overheid

  (17-04-2017)

  MijnOverheid biedt u toegang tot uw post, uw Persoonlijke gegevens en uw Lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeente Nijkerk. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar.

 • Regel uw reisdocument op tijd!

  (03-04-2017)

  In de komende maanden verwacht de gemeente Nijkerk fors meer aanvragen voor reisdocumenten. De drukte wordt veroorzaakt doordat in 2012 verplicht werd dat kinderen een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. Het is nu erg druk omdat deze reisdocumenten tegelijkertijd aan vernieuwing toe zijn.

 • Als ondernemer op zoek naar hulp?

  (12-12-2016)

  ‘155-Help-een-bedrijf’

  Ondernemers staan erom bekend over een behoorlijk doorzettingsvermogen te beschikken. In goede tijden is dat vaak iets eenvoudiger dan wanneer de omzet achterblijft. En om voordat het te laat is ook nog eens actief naar hulp op zoek te gaan is een behoorlijke stap. Maar wel een essentiële. Soms liggen oplossingen dichterbij dan u denkt.

Archief

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden