Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Opening JOP Hoevelaken

  Op vrijdag 21 februari 2020 droeg wethouder Nadya Aboyaakoub de derde Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) in onze gemeente over aan jongeren in Hoevelaken. Dat deed zij in bijzijn van omwonenden, raadsleden, leden van JOS (Jongeren op Straat) en anderen die bij het jeugd- en jongerenwerk betrokken zijn.

 • Medewerkers GBLT aanwezig in stadhuis voor vragen belastingen

  Inwoners van gemeente Nijkerk ontvingen in februari het aanslagbiljet voor de gemeente- en waterschapsbelasting en de WOZ-waarde. Gemeente Nijkerk en GBLT organiseren spreekuren in het stadhuis, Kolkstraat 27 in Nijkerk.

 • Heeft u een aanslagbiljet gemeente-/waterschapsbelastingen ontvangen?

  GBLT stuurt tussen 18 en 22 februari het aanslagbiljet voor de gemeente- en waterschapsbelasting met datum van 29 februari 2020. Hierop staan de gemeente- en waterschapsbelastingen en de WOZ-waarde van uw huis.

 • Cultuurmakelaar over naar Bibliotheek Nijkerk

  Sinds een jaar of twee is Jacquelien de Jong cultuurmakelaar in Nijkerk. Haar werkzaamheden vielen eerder onder Cultuurkust Harderwijk, nu is ze verbonden aan de Bibliotheek gemeente Nijkerk. “De bieb heeft vestigingen in alle drie de kernen en heeft een goede infrastructuur. Daar kan ik mijn voordeel mee doen!”

 • Kartonnen doos plat aanbieden

  Herken je dit? Je hebt nieuwe kleding of elektronica online besteld, blijf je zitten met die onhandige kartonnen dozen waarin de artikelen zijn verzonden... Wat doe jij ermee? Scheur of vouw jij de kartonnen dozen in kleine, compacte stukken en gooi je ze in de prullenbak? Zet je ze in het geheel bij scheidingscontainers? Of maak je er kleine stukken van en gooi je ze dan in de container voor oud papier? Dat laatste is voor iedereen het beste!

 • Wegafsluiting Veenwal in Hoevelaken

  In Hoevelaken gaat de gemeente langs de Veenwal (tussen de Penningweg en Kerkepad) bomen snoeien, het gaat hierbij om eikenbomen. De snoeiwerkzaamheden gaan vanaf 10 februari plaats vinden. Overdag tussen 07.00 uur en 16.00 uur is de Veenwal dan gedeeltelijk afgesloten. Afhankelijk van de weersomstandigheden nemen de werkzaamheden, 3 tot 4 weken in beslag.

 • Verkeerd telefoonnummer uitnodigingsbrief enquête

  Heeft u vorige week een brief van de gemeente Nijkerk ontvangen met de uitnodiging deel te nemen aan een enquête over het beheer van de openbare ruimte? Daarin stond een verkeerd telefoonnummer van onderzoeksbureau I&O Research. Heeft u vragen over de enquête, dan kunt u met het bureau bellen op telefoonnummer: 0800-0191.
 • Kappen van bomen groenstrook achter Ruysdaellaan

  In Nijkerk worden begin maart 9 stuks bomen, populieren gekapt. Deze bomen staan in de groenstrook achter Ruysdaellaan 2 t/m 20 (Oude Barneveldseweg). Het is een grote onderhoudsmaatregel die wordt uitgevoerd. In deze groenstrook staan hoofdzakelijk eiken bomen en populieren. Populieren hebben heel zacht hout en groeien snel. Ze worden slap en kwetsbaar als ze ouder worden.

 • Coronoavirus in China

  coronavirus

  In de stad Wuhan in China is bij een groep patiënten met een longontsteking een nieuw virus vastgesteld. Het virus is van het type coronavirussen en heeft de naam 2019-nCoV gekregen. Het geeft klachten van longontsteking.

 • Klus aanmelden voor NLdoet 2020

  Elk jaar zet het college van B&W zich ook in voor dit goede doel. Omdat dit een mooie manier is om met elkaar klussen op te pakken die anders misschien blijven liggen. Heeft uw organisatie dit jaar ook een leuke klus voor het college? Stuur dan een mail aan Hanneke van de Bunt,  h.vandebunt@nijkerk.eu.

 • Werkzaamheden Spoorstraat

  De plannen voor de Spoorstraat maken onderdeel uit van het totale plan de binnenstad van Nijkerk aantrekkelijker te maken. Om zo in de hele stad Nijkerk hetzelfde straatbeeld te laten zien. Andere wegen zoals de Oosterpoort, Frieswijkstraat, Brede Beek en Catharinastraat zijn al eerder opnieuw ingericht.

 • Beste moment om papier weg te brengen?

  Misschien overkomt het jou ook wel eens. Breng je oud-papier naar de container en zit de container overvol. Vervelend natuurlijk. Het beste moment in de week om papier weg te brengen is de woensdag. Dit komt doordat de container op dinsdag worden geleegd. Op de woensdag zijn de meeste containers dan nog leeg.

  Vrijdag kan ook

  In het weekend wegbrengen kan ook, want vrijdag is ook een ledigingsdag. Omdat dan de containers sneller volstromen in het weekend, heeft u dan meer het risico met een volle container te maken te krijgen.

 • Gemeenteloket Hoevelaken alleen op dinsdagmiddag en -avond open

  Het gemeenteloket in Hoevelaken is vanaf donderdag 30 januari tot en met 29 februari alleen op dinsdagmiddag (13.30 uur-17.00 uur) en dinsdagavond (18.00 uur – 20.00 uur) geopend. De komende weken is er door onvoorziene omstandigheden helaas onvoldoende personeel inzetbaar op de donderdag.

 • Tijdelijke subsidieregeling 75 jaar vrijheid gemeente Nijkerk 2020

  75 jaar vrijheid

  In het jaar 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland en dus ook Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen bevrijd zijn. In het hele land worden er herdenkingen en festiviteiten georganiseerd. 

 • Duidelijke werkwijze voor aanvragen van afwijkende (bouw)plannen

  Er komen steeds meer verzoeken voor (bouw)plannen binnen bij de gemeente. Het college stimuleert dit door meer ruimte te geven aan inwoners, ondernemers en instanties om zelf te werken aan (bouw)plannen of veranderingen in hun omgeving. Natuurlijk wil de aanvrager het liefst zo snel mogelijk weten of het verzoek haalbaar is. Daarom kiest het college voor een nieuwe aanpak voor plannen die afwijken van het bestemmingsplan. De afhandeling van deze verzoeken vindt voortaan plaats in drie stappen. Het college wil met deze nieuwe wijze van werken efficiënter en kostendekkend te werk gaan. Voor elke stap geldt vanaf 1 januari 2020 een nieuw legestarief
 • Groene daken verdienen subsidie!

  Denkt u erover om een groen dak aan te leggen? Dan is dit het moment! De gemeente Nijkerk geeft vanaf begin november samen met Waterschap Vallei en Veluwe subsidie voor de aanleg van groene daken. Dit zijn daken met een speciale beplanting. Het gaat dan om mossen, vetplanten, kruiden en grassen. De subsidie bedraagt 40 euro per m2 met een limiet van € 10.000,- . Deze subsidie is zowel voor particulieren, als bedrijven.

 • Start met samen nadenken over duurzame opwek van energie

  Op 27 november kwamen ongeveer 80 belangstellenden naar een bijeenkomst van de gemeente Nijkerk over twee onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid: de opwek van zonne-energie en de Regionale Energie Strategie (RES). De gemeenten in de Regio Foodvalley hebben afgesproken dat zij in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat zij dan evenveel energie opwekken als gebruiken. Dat is nodig om te voldoen aan de eisen van het landelijke klimaatakkoord. Hiervoor is het nodig dat iedereen in  de gemeente Nijkerk minder energie gaat gebruiken. Daarnaast bekijkt de gemeente Nijkerk samen met de regio waar er kansen zijn om energie op te wekken uit zon, wind en warmte. Energie opwekken houdt immers niet op bij gemeentegrenzen. Vanaf half januari volgen er ‘verdiepingssessies’. Dan wil de gemeente graag samen met u verder uitwerken hoe energie bespaard kan worden en hoe het opwekken van energie er in Nijkerk uit zou kunnen zien. Een uitnodiging hiervoor vindt u  binnenkort op deze pagina.

 • Klaar voor gladheidsbestrijding

  De gemeente Nijkerk werkt tijdens de winterperiode in het kader van de gladheidsbestrijding samen met andere wegbeheerders, zoals de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. De bestrijding van gladheid is vastgelegd in het Gladheidsbestrijdingsplan.

 • Geldplan voor ZZP-ers

  Bent u zzp'er of wilt u zzp'er worden? Dan vragen geldzaken extra aandacht. Een eigen bedrijf brengt kansen en risico's met zich mee.

 • Ervaar het openbaar vervoer!

  Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur in Nijkerk

  Inloopspreekuur

  OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur vragen over reizen met bus en trein. OV-ambassadeurs zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen.

 • Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

  Binnenkort is er in de gemeente Nijkerk onderzoek in de ondergrond. Het doel is om nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief van TNO en Energie Beheer Nederland (EBN).
 • Vraag subsidie voor een groen dak!

  groen dak

  Denkt u erover om een groen dak aan te leggen? Dan is dit het moment! De gemeente Nijkerk geeft samen met Waterschap Vallei en Veluwe subsidie voor de aanleg van groene daken. Dit zijn daken met een speciale beplanting. Het gaat dan om mossen, vetplanten, kruiden en grassen.

 • Meedoen is makkelijk

  Veilig Verkeer Nederland wil iedereen zo actief mogelijk betrekken bij verkeersveiligheid. Deze maand hebben zij een campagne op TV. Verkeer is mensenwerk. Te hard rijden in de wijk, verkeersdrukte bij de basisscholen of bij de sportverenigingen, onopvallende fietsers in de donkere maanden. Je kunt vaak zelf al veel doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Jouw inzet is hard nodig! Veilig Verkeer Nederland wil dat iedereen veilig over straat kan. Samen met jou komen we in actie om Nederland verkeersveiliger te maken.

 • Regel uw reisdocument op tijd, maak een afspraak!

  Online afspraak maken

  In de komende weken verwachten we meer aanvragen van reisdocumenten bij team Burgerzaken. Natuurlijk speelt de komende vakantietijd ook een rol.

 • Digitale nieuwsbrief; meld u aan!

  Digitale nieuwsbrief

  De gemeente Nijkerk verstuurt wekelijks een digitale nieuwsbrief. Wilt u als inwoner van de gemeente Nijkerk, als organisatie of belangstellende deze nieuwsbrief ook ontvangen?

  Via de link kunt u uw emailadres aan ons doorgeven!

 • Berichtenbox: uw digitale brievenbus van de overheid

  Berichtenbox

  MijnOverheid biedt u toegang tot uw post, uw Persoonlijke gegevens en uw Lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeente Nijkerk. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden