Home > Inwoners > Nieuws > Advies van klankbordgroepen over autoluwe binnenstad

Advies van klankbordgroepen over autoluwe binnenstad (28-06-2019)

RSS

Vrijdag 28 juni heeft wethouder Wim Oosterwijk twee adviezen over het autoluw maken van de binnenstad van Nijkerk in ontvangst genomen. Jan Poorter en Ben te Brake boden, namens de omgeving Kerkplein, het advies aan. Mirjam van Midden deed dit voor de omgeving van parkeergarage De Bonte Koe.

Advies aan het college

In de adviezen doen de klankbordgroepen aanbevelingen aan het college over wat voor hen de ideale mix is van parkeren voor bewoners, bezoekers en het laden- en lossen. Voor de klanten van de verschillende de ondernemers stellen zij voor ‘Shop & Go-plekken’ te maken. Verder geven zij aan bewoners ruimte te geven voor het parkeren in de woonstraten.

Op de foto van links naar rechts: Jan Poorter, Ben te Braken, Wim Oosterwijk en Mirjam van Midden.

Volgende stap

Het is nu aan het college om deze aanbevelingen mee te nemen in een voorgenomen besluit over de nieuwe inrichting voor beide gebieden. Het college neemt dit voorgenomen besluit waarschijnlijk in juli. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit. Dit gebeurt waarschijnlijk eind september.

Start met de uitvoering

De nieuwe richting van de verschillende straten in beide gebieden wordt pas uitgevoerd als de uitbreiding van parkeergarage De Bonte Koe en het bronpunt aan het Kerkplein klaar zijn. De klankbordgroep Kerkplein adviseert het college om de Venestraat vooruitlopend op de rest van het gebied al eerder in te richten.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden