Home > Inwoners > Nieuws > Als ondernemer op zoek naar (financiële) hulp?

Als ondernemer op zoek naar (financiële) hulp? (13-03-2018)

RSS

Helaas gaat het bij het ondernemen niet altijd zoals gehoopt. De omzet valt tegen, kosten blijken hoger dan verwacht, of het zit om andere redenen niet mee. Als men tijdelijk onvoldoende inkomen heeft uit het bedrijf, betalingsproblemen heeft of men kan de noodzakelijke investeringen niet meer doen, dan kan men in bepaalde omstandigheden via de eigen (woon)gemeente financiële hulp krijgen. Ook kan het zijn dat u begeleiding nodig heeft.

155-Help-een-bedrijf

Waar gaat het minder goed? Wat moet je eraan doen? Voor dit soort vragen is 155-Help-een-bedrijf opgericht. 155 is een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Wat kunt u van 155 verwachten? Zodra u de hulp inroept van 155, neemt een professionele ondernemersadviseur van IMK contact met u op. Deze ervaren adviseur kijkt samen met u naar uw problemen, begrijpt uw situatie, eventuele schaamte of twijfels en adviseert over mogelijke oplossingen. Dit kan zijn verwijzing naar een bank, de gemeente (Bbz/IOAZ-regeling), Over Rood, schuldhulpverlening, Qredits, e.a. 155 biedt zelf dus geen begeleiding. Zij zijn onafhankelijk, laagdrempelig. U kunt telefonisch of digitaal een vraag stellen, zelfs anoniem.

Gemeente Nijkerk is aangesloten bij 155 en daarom krijgt u als in Nijkerk wonende ondernemer bij ‘155-Help-een-bedrijf’ kosteloos bedrijfsadvies van ervaren bedrijfsadviseurs. U kunt ook op werkdagen bellen met (088) 9990155 of naar www.155.nl gaan.

Over Rood

Een mogelijk oplossing kan zijn ondersteuning door Over Rood. Dit is een organisatie van vrijwillige (oud)ondernemers die hun kennis en ervaring inzetten, om zelfstandigen die in problemen zitten of dreigen te komen, te begeleiden naar een financieel gezonde situatie. Of men nu te weinig omzet maakt, een bedrijf wilt starten, het bedrijf moet stoppen, schulden hebt, failliet dreigt te gaan / bent gegaan of achterloopt met je bedrijfsadministratie.

Over Rood organiseert workshops en trainingen, deelt haar kennis. De financieel specialisten van Over Rood helpen de weg te vinden in de ingewikkelde overheidsregelingen. Bij Over Rood kan u uw verhaal kwijt en wordt u gecoacht.

Gemeente Nijkerk betaalt de kosten van deze begeleiding. U betaalt zelf een kleine eigen bijdrage. Voor meer informatie en wijze van aanmelding: http://www.overrood.nl.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden