Home > Inwoners > Nieuws > Collectieve zorgverzekering voor minima

Collectieve zorgverzekering voor minima

RSS

Inwoners van de gemeente Nijkerk met een laag inkomen kunnen deelnemen aan een collectieve zorgverzekering voor de minima (CZM) bij Zilveren Kruis. Deze verzekering bestaat uit een basis- èn een aanvullende verzekering. U krijgt korting van Zilveren Kruis op de basisverzekering èn een bijdrage van de gemeente Nijkerk voor de aanvullende verzekering.

Deelnemen aan de CZM

Bij deelname aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente Nijkerk is een aanvullende verzekering verplicht. De aanvullende verzekering bestaat uit een verzekering voor medische kosten en een tandverzekering. Als u een volledig kunstgebit heeft, heeft u geen tandverzekering nodig. Omdat niet iedereen dezelfde zorgbehoefte heeft, biedt de CZM drie pakketten aan voor de aanvullende verzekering:

  • optimaal 1 is voor mensen met een lage zorgbehoefte;
  • optimaal 2 is een midden pakket;
  • optimaal 3 is het meest uitgebreide pakket voor mensen met een hoge zorgbehoefte. Bij dit pakket bent u verzekerd voor kosten van bijvoorbeeld medicijnen, eigen bijdrage Wmo/Wlz en kosten voor fysiotherapie.

Voorwaarden deelname

Als u gebruik wilt maken van de collectieve zorgverzekering geldt er geen vermogensgrens maar wel een inkomensgrens. Het inkomen van een alleenstaande mag niet hoger zijn dan 110% van het bruto wettelijk minimumloon. Voor alleenstaande ouders en gehuwden geldt een grens van 130%.

Informatie of deelnemen?

  • Op de website www.gezondverzekerd.nl staat informatie over de CZM, kunt u de CZM vergelijken met uw huidige zorgverzekering en een aanvraag doen voor deelname. Bel met Zilveren Kruis als u met iemand wilt spreken over deze zorgverzekering op tel. 071-751 00 33.
  • Kijk op de website van de gemeente: www.nijkerk.eu/inwoners/inkomensondersteuning/CZM. Neem contact op met het Loket Maatschappelijke Ondersteuning (tel. 14 033) of maak een afspraak als u met iemand van de gemeente wilt spreken of een papieren aanvraagformulier wilt.
  • Ga naar Sigma Formulierenhulp (inloopspreekuur op dinsdagochtend van 9.00-11.30, Frieswijkstraat 99, boven de bibliotheek) voor hulp bij het vergelijken met uw huidige zorgverzekering/bij het aanvragen of maak een afspraak (033-247 4830).

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden