Home > Inwoners > Nieuws > College kiest in uitvoeringsprogramma voor focus en samenwerking

College kiest in uitvoeringsprogramma voor focus en samenwerking (18-12-2018)

RSS

Een uitvoeringsprogramma dat richting geeft en samenwerking ondersteunt. Dat is wat het college met trots aanbiedt aan de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma laat zien welke ambities in 2019 éxtra aandacht krijgen. Ambities die van belang zijn voor de hele samenleving en variëren in doelgroep en reikwijdte. Jong en oud, wijk en straat, ondernemers, organisaties en inwoners worden bij de uitwerking betrokken. Het programma presenteert de plus bovenop alle activiteiten die al in de meerjarenbegroting zijn opgenomen.

Intensieve samenwerking met de samenleving

Het uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen door een constructieve samenwerking met diverse betrokkenen, zowel binnen het gemeentehuis als in de samenleving. Deze werkwijze wil het college verankeren en doorontwikkelen waarbij nadruk ligt op het aanhaken van een groter deel van de Nijkerkse bevolking en het versterken van de klantgerichtheid. Een voorstel hiervoor gaat gelijktijdig met het uitvoeringsprogramma ter besluitvorming naar de raad. Participatie hoort inmiddels bij de nieuwe manier van werken, voor één samen met inwoners, organisaties, instellingen en ondernemers. Voor het uitvoeringsprogramma zijn bestaand beleid en vervolgacties uit Samen aan zet verbonden met de ambities uit het coalitieakkoord. Het geheel vormt de inzet voor 2019 en verder.

Lees verder op de pagina 'Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2019 - 2022'. U vindt daar ook het complete programma.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden