Home > Inwoners > Nieuws > Denk mee over de toekomst van de gemeente Nijkerk!

Denk mee over de toekomst van de gemeente Nijkerk! (19-02-2019)

RSS

Welke keuzes gaan we maken?

De gemeente Nijkerk stelt een Omgevingsvisie op. Deze visie beschrijft de ontwikkelingen in de gemeente tot 2040 op allerlei terreinen. De hoofdthema’s zijn: Werken – Wonen – Voorzieningen – Duurzaamheid – Buitengebied – Mobiliteit.  Deze visie gaat alle inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven aan.
Wat maakt Nijkerk voor u een mooie gemeente om ook in 2040 te wonen, te werken en te leven?  Dat is de belangrijkste vraag.

Hoe gaan wij dit aanpakken?

Om te komen tot een eerste Omgevingsvisie wordt er de komende tijd informatie opgehaald. Iedereen kan en mag meedenken en zijn of haar input leveren. Op verschillende plaatsen en momenten vragen we mensen om mee te werken aan een kort interview. Ook is er een online enquête die door iedereen ingevuld kan worden.
Met deze input, informatie van experts, de aanwezige kennis en de kaders van de gemeenteraad worden er een aantal scenario’s gemaakt. Deze worden voor de zomer met de inwoners per kern besproken. Een uitnodiging hiervoor volgt nog.

Vul de online enquête in!

Zoals aangegeven vragen wij iedereen mee te denken. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de online enquête in wil vullen. Dit neemt maximaal 5 minuten van uw tijd in beslag. Ga naar de enquête. Hartelijk dank vast!

De leefomgeving is van ons allemaal, dus vul vóór 8 maart de enquête in!

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden