Home > Inwoners > Nieuws > Draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone binnenstad Nijkerk

Draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone binnenstad Nijkerk (28-09-2017)

RSS

Op verzoek van de Stichting BIZ binnenstad Nijkerk heeft de gemeenteraad van Nijkerk op 21 september 2017 de Verordening bedrijveninvesteringszone binnenstad Nijkerk 2018-2022 vastgesteld. Deze verordening treedt pas in werking wanneer er voldoende steun is onder de bijdrageplichtigen. De gemeente heeft de wettelijke taak om te onderzoeken of daarvan sprake is.

De bedrijveninvesteringszone binnenstad Nijkerk omvat de volgende in Nijkerk gelegen straten of gedeelten daarvan:

 • Brede Beek alle adressen
 • Catharinastraat alle adressen
 • Callenbachstraat 2 en 4
 • Frieswijkstraat 1, 2 t/m 8 (alle even nummers)
 • Gasthuisstraat alle adressen
 • Gele Weiland alle adressen
 • Holkerstraat 2 t/m 12 (alle even nummers)
 • Kerkstraat alle adressen
 • Kleterstraat alle adressen
 • Kloosterstraat alle adressen
 • Koetsendijk alle adressen
 • Kolkstraat 1 t/m 19 (alle oneven nummers), 4 t/m 20 (alle even nummers)
 • Langestraat alle adressen
 • Molenplein alle adressen
 • Nieuwstraat alle adressen
 • Oosterstraat alle adressen
 • Plein alle adressen
 • Singel alle adressen
 • Smidshof alle adressen
 • Speeltuinpad alle adressen
 • Synagogepad alle adressen
 • Torenstraat alle adressen
 • Venestraat 1 t/m 15 (alle oneven nummers), 2 t/m 26 (alle even nummers)
 • centrumVerlaat alle adressen
 • Vetkamp 1 t/m 5 (alle oneven nummers), 2 t/m 28 (alle even nummers)
 • Voerstlaantje alle adressen
 • Vrijheidslaan 1 t/m 121 (alle oneven nummers)
 • Wheemplein alle adressen

De gemeente stuurt alle bekende bijdrageplichtigen in dit gebied op 3 oktober 2017 een brief met stembiljet. Gebruikers van bedrijfspanden kunnen van 3 tot en met 17 oktober 2017 hun stem uitbrengen voor of tegen verordening en de daaruit volgende heffing. De uitslag van de draagvlakmeting wordt eind oktober bekendgemaakt.

De achterliggende stukken vindt u onder Ondernemers / Informatie.

Bent u een bijdrage plichtige of denkt u een bijdrage plichtige te zijn en heeft u geen stembiljet ontvangen, dan kunt u dat melden bij de gemeente Nijkerk, via telefoon 14 033 of via e-mail: gemeente@nijkerk.eu.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden