Home > Inwoners > Nieuws > Gebruik van de groene container

Gebruik van de groene container (14-05-2019)

RSS

Wist u dat? Het aanbieden van het GFT is gratis! Sterker nog, u bespaart geld omdat u minder restafval aanbiedt. Het gevolg daarvan kan zijn dat u per jaar enkele beurten de restafvalcontainer niet hoeft aan te bieden. Dat scheelt u direct geld.

Verder is het zo dat het verwerken (verbranden) van restafval € 120 per 1.000 kg kost. Het composteren van GFT kost daarentegen € 30 per 1.000 kg. Dit voordeel wordt direct positief verrekent met het jaarlijks betalen van uw vaste afvalstoffenheffing.

Weinig etensresten

Een veel gehoord argument om geen etensresten in te zamelen met de GFT container is dat men bijna geen etensresten heeft. Dat kleine beetje kan beter bij het restafval is de gedachte. Een klein rekensommetje, stel dat elk huishouden op die manier elke week een kilo etensresten bij het restafval doet, dan ziet dit er als volgt uit:
16.000 huishoudens x 52 weken x 1 kg etensresten = 832.000 kg etensresten.
De verbrandingskosten daarvoor zijn 832 x € 120 euro = € 99.840
Kosten voor het composteren zijn 832 x € 30 = € 24.960

In dit bovenstaande voorbeeld wordt dus jaarlijks € 75.000 teveel aan verbrandingskosten betaald. Een goed argument om ook de kleine beetjes etensresten in de GFT aan te bieden.

Milieu

Het composteren van etensresten door het aan te bieden in de GFT container is beter voor het milieu dan het te laten verbranden met het restafval. Om goed te kunnen composteren moet er zo weinig mogelijk grond en plastic in het GFT zitten. Dit wordt nu regelmatig in het GFT gevonden , waardoor partijen dreigen afgekeurd te worden.

Plastic kan bij het PMD en grond kunt u in uw tuin laten.

GFT in de zomermaanden

Vanaf 1 juni tot en met 31 augustus kunt u wekelijks (gratis) uw GFT container aanbieden.

Wat kan er in de GFT container?

Kijk hiervoor op de website van Milieucentraal.nl.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden