Home > Inwoners > Nieuws > Inclusieproject gemeente Nijkerk en MEE

Inclusieproject gemeente Nijkerk en MEE (24-07-2019)

RSS
inclusief

De gemeente Nijkerk wil een plek zijn waar iedereen meetelt en meedoet! Daarom werkt de gemeente samen met andere organisaties om zo toegankelijk mogelijk te zijn. Dat project heet ‘inclusie’. De organisatie MEE is één van de belangrijke partners van de gemeente hierin. Iedereen moet gemakkelijk elk gebouw in kunnen. Ook alle voorzieningen zijn voor iedereen. Maar ook is het belangrijk dat het taalgebruik en schriftelijke informatie ( op papier en op het internet) begrijpelijk is. En inclusie is ook: respectvolle en gelijkwaardige omgang met alle mensen.

Sinds 2018 helpt een groep van vijf mensen met een beperking  de gemeente om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen. Deze mensen heten ‘ervaringsdeskundigen’. Dit team bekijkt bijvoorbeeld brieven. Ook geven zij aan waar zij tegenaan lopen  in het leven.  Op die manier kan de gemeente dingen veranderen of in het bedenken van nieuwe regels, rekening houden met de wensen.

Welke stappen zijn gezet?

Er zijn ook in de eerste helft van dit jaar stappen gezet. Voorbeelden hiervan zijn:

  • MEE gaf trainingen over niet zichtbare beperkingen. Een vervolg daarop was een netwerkbijeenkomst. Veel verschillende mensen die in hun werk te maken hebben met mensen met een beperking, konden daar hun ervaringen delen.
  • De ervaringsdeskundigen zijn in gesprek geweest met medewerkers van de bibliotheek. Zij hebben dat ook gedaan met mensen van de gemeente die buiten op straat zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt (de zogenaamde BOA’s). De ervaringsdeskundigen hebben tijdens deze gesprekken hun eigen ervaringen kunnen delen en toelichten.
  • In het stadhuis is er een team dat onderzoekt hoe dingen makkelijker en sneller geregeld kunnen worden voor inwoners. Dat team heet het ‘innovatieteam’. De ervaringsdeskundigen hebben met dat team gepraat over wat zij moeilijk vinden als zij iets moeten regelen met de gemeente.
  • De ervaringsdeskundigen hebben opmerkingen gemaakt op een brief. Zo werd de brief beter en makkelijker te lezen voor iedereen.
  • Er zijn gesprekken geweest met medewerkers van MEE. Zij ondersteunen inwoners in het dagelijkse leven. Er is nu gekeken waar de ervaringsdeskundigen meerwaarde kunnen hebben in deze gesprekken.
  • In juni was het ‘Prokkelweek’. Tijdens die week komen mensen met en zonder een beperking met elkaar in contact. Zij leren van elkaar. Tijdens die dag heeft een ervaringsdeskundige voor de heel groep haar verhaal vertelt. Dat zorgde voor meer begrip bij iedereen die aanwezig was.

Wat gebeurt er de tweede helft van 2019?

In de tweede helft van dit jaar gaan de ervaringsdeskundigen ook weer in gesprek met organisaties over inclusie. Ook gaan zij organisaties bezoeken om hun ervaringen te delen over toegankelijkheid. Zij gaan dan bijvoorbeeld in op de vraag ‘Kun je makkelijk vinden waar je moet zijn in een gebouw?’. Maar ook kijken ze dan mee met een website of brieven om te vertellen wat ze daar moeilijk aan vinden. De organisaties die meedoen, kunnen ook zelf vragen stellen aan de groep. Verder staat er weer een training ‘Niet zichtbare beperkingen’ ingepland voor donderdag 10 oktober. Meer informatie kunt u krijgen bij Jeanet Godeke van MEE. Haar e-mailadres en telefoonnummer vindt u onderaan deze pagina.

Wilt u ook meedenken?

Heeft u een beperking en wilt u helpen om de gemeente Nijkerk makkelijker toegankelijk te maken? Dan willen we u vragen om mee te doen aan een nieuw team dat meedenkt. Dat team bestaat naast het team van ervaringsdeskundigen. We vragen u dan twee tot vier keer per jaar of u mee wilt denken over een bepaald onderwerp. Een voorbeeld daarvan is om mee te kijken met een brief. Maar ook kan het zijn dat we u vragen om te zeggen wat u vindt van een bepaalde bladzijde van de website van de gemeente. Of u wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst. Als u mee wilt doen, dan kunt u zich aanmelden bij Jeanet Godeke van MEE. Haar emailadres is j.godeke@meesamen.nl. Bellen kan ook, naar (088) 633 0 633. Of u neemt contact op met Anja Lamers van de gemeente Nijkerk. Haar e-mailadres is a.lamers@nijkerk.eu.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden