Home > Inwoners > Nieuws > Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag (07-09-2017)

RSS
Bent u 21 jaar of ouder en heeft u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt, heeft u al twee jaar of langer een inkomen of uitkering op bijstandsniveau en is er geen zicht op inkomensverbetering? Dan kunt u mogelijk een extra geldbedrag van de gemeente krijgen: de Individuele Inkomenstoeslag.

Wat is een individuele inkomenstoeslag?

Een individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag die u kunt ontvangen als u meer dan twee jaar een inkomen tot iets boven de voor u geldende bijstandsnorm hebt gehad. Dat inkomen kan een uitkering zijn, maar ook inkomen uit werk. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie.

Voor wie?

Of u in aanmerking komt voor de toeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen. We vergelijken uw inkomen met de voor u geldende bijstandsnorm. De hoogte van de voor u geldende bijstandsnorm is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden.

De hoogte

De individuele inkomenstoeslag bedraagt per jaar voor

• een alleenstaande € 400,00

• een alleenstaande ouder € 500,00

• gehuwden € 550,00

• een in een inrichting verblijvende alleenstaande of alleenstaande ouder € 150,00

• in een inrichting verblijvende gehuwden € 225,00

Vragen? Kijk op de pagina Individuele Inkomenstoeslag: Informatie Inkomenstoeslag. U kunt het aanvraagformulier printen, invullen en opsturen. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met  loket Maatschappelijke Ondersteuning via 14 033 of een afspraak maken met een medewerker van het  loket Maatschappelijke Ondersteuning.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden