Home > Inwoners > Nieuws > Informatieavond nieuwbouwwijk Doornsteeg Fase 2

Informatieavond nieuwbouwwijk Doornsteeg Fase 2 (06-11-2017)

RSS
Informatieavond Doornsteeg

Op 14 november 2017 organiseert de gemeente een informatiemarkt over fase 2 van de nieuwbouwwijk Doornsteeg. De avond start om 20.15 uur in het stadhuis. Tijdens deze bijeenkomst kunt u nadere informatie krijgen over de stedenbouwkundige uitwerking Doornsteeg fase 2, het beeldkwaliteitplan en wordt er nadere informatie gegeven over het bestemmingsplan. U bent van harte welkom!

De gemeenteraad van Nijkerk heeft in oktober 2014 het masterplan Doornsteeg vastgesteld met als doel een onderscheidend, duurzaam, gezins- en kindvriendelijk plan te ontwikkelen zonder een vaststaand eindbeeld. De realisatie van de eerste fase van Doornsteeg is in volle gang en het merendeel van de woningen is verkocht. Inmiddels is de afgelopen maanden voor fase 2 van Doornsteeg een concept stedenbouwkundige uitwerking opgesteld binnen de kaders van dit masterplan. Deze stedenbouwkundige uitwerking geeft de richtlijnen voor de inpassing van de woningen, een basisschool en de landschappelijke ruimten, openbare ruimte en infrastructuur. Dit stedenbouwkundig ontwerp dient als basis voor het bestemmingsplan van fase 2. Het bestemmingsplan voor fase 2 willen wij eind dit jaar ter visie leggen.

Tijdens de informatiemarkt kunt u vragen stellen over de plannen en kunt u middels een reactieformulier uw mening en suggesties kenbaar maken.

Komt u naar de informatieavond?

Het programma:

Datum: 14 november 2017                             

Locatie: Stadhuis Nijkerk

Tijd: 20.15 uur - Start informatiemark, om 21.15 uur, sluiting

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden