Home > Inwoners > Nieuws > Jaarlijks cliënt ervaringsonderzoek weer gestart

Jaarlijks cliënt ervaringsonderzoek weer gestart (07-06-2018)

RSS

Enkele duizenden inwoners van de gemeente Nijkerk krijgen deze maand via de post het verzoek mee te werken aan een onderzoek. Dit kan de Burgerpeiling of het cliënt ervaringsonderzoek voor de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn. De gemeente wil graag van haar inwoners weten hoe ze denken over hun woonomgeving, wat hun oordeel is over het gemeentebestuur en wat ze vinden van de gemeentelijke dienstverlening. Het gemeentebestuur wil graag het gesprek met de inwoners aangaan en hoopt te horen wat er al goed gaat en wat nog beter kan.

Verbeteren van de dienstverlening

Inwoners, die gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening, worden gevraagd naar hun ervaringen met de kwaliteit van die dienstverlening. De twee onderzoeken die als eerste starten zijn het onderzoek Jeugdhulp en de Burgerpeiling. Monitoren via dit soort onderzoek is voor de gemeente een middel om te leren en levert input om de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening en haar partners continu te verbeteren. We doen daarom graag een beroep op u om ons hierbij te helpen door mee te werken aan het onderzoek. Dit wordt uitgevoerd door bureau I&O Research.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden