Home > Inwoners > Nieuws > Leerlingenvervoer aanvragen per 1 mei 2018

Leerlingenvervoer aanvragen per 1 mei 2018 (24-04-2018)

RSS

In bepaalde situaties vergoedt de gemeente Nijkerk het vervoer van huis naar school. Dit kan als uw kind naar een school voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs gaat.  Er zijn vergoedingen voor het gebruik van de (brom-)fiets, het openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer.

Welke leerlingen komen in aanmerking voor het leerlingenvervoer?

Om een beroep te kunnen doen op het leerlingenvervoer moet uw kind in ieder geval voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of (speciaal) basisonderwijs ligt meer dan 6 km van uw woning;
  • uw kind in het basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs heeft een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.
  • op basis van uw levens- of godsdienstige overtuiging ligt de basisschool van uw keuze meer dan 6 km van uw woning;

Aan de hand van het type onderwijs, de afstand tussen woning en school, de leeftijd van uw kind, de hoogte van uw inkomen en de persoonlijke situatie of beperking van uw kind wordt bepaald of uw kind in aanmerking komt voor vervoer en zo ja: voor welke vorm van vervoer.

Digitaal aanvragen met DigiD tussen 1 mei 2018 en 15 juni 2018

U kunt leerlingenvervoer digitaal aanvragen. Om er zeker van te zijn dat uw kind – bij toekenning van de indicatie – in het nieuwe schooljaar verzekerd is van een plek in het leerlingenvervoer moet u een aanvraag indienen tussen 1 mei 2018 en 15 juni 2018.

U kunt uw aanvraag voor het leerlingenvervoer digitaal doen op deze website. U heeft hiervoor nodig:

  • uw DigiD inlognaam en inlogcode
  • voor alle vormen van speciaal (basis) onderwijs: de indicatie of toelaatbaarheidsverklaring die door de indicatiecommissie is afgegeven
  • een inkomstenformulier van de Belastingdienst van u en uw eventuele partner bij (speciaal) basisonderwijs als uw gezamenlijk gecorrigeerd verzamelinkomen minder dan € 26.100 bedraagt
  • indien u ook een vergoeding ten behoeve van een stage aanvraagt, een verklaring van de school waaruit blijkt waar de leerling stage loopt.

Naar aanleiding van uw aanvraag kan de gemeente u verzoeken om aanvullende informatie of een verklaring aan te leveren.

Vragen?

Heeft u vragen heeft over leerlingenvervoer? Neem dan contact op met het team leerlingenvervoer via telefoonnummer 14 033 of e-mail: leerlingenvervoer@nijkerk.eu.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden