Home > Inwoners > Nieuws > Milieujaarverslag 2016 gepresenteerd

Milieujaarverslag 2016 gepresenteerd (29-09-2017)

RSS

In het milieujaarverslag 2016 informeren de gemeente Nijkerk u over wat er in Nijkerk op milieugebied in 2016 is gerealiseerd. Feitelijk wordt verslag gedaan van de uitvoering van jaarschijf 2016 van het Milieu uitvoeringsprogramma (MUP) 2013-2016.

In het MUP is een koppeling gelegd met het klimaatplan “Nijkerk naar CO2 – neutraliteit in 2035” en de activiteiten die op basis van dat plan worden ondernomen.  De milieuactiviteiten zijn net als voorgaande jaren ingedeeld in de volgende vier rubrieken:

  • Nijkerk als klimaatbestendige gemeente
  • Nijkerk als leefbare gemeente
  • Nijkerk als duurzame gemeente
  • Nijkerk als verantwoordelijke  gemeente

Deze rubrieken vormen de ruggengraat voor dit milieujaarverslag; zij bepalen ook de indeling van de afzonderlijke milieuactiviteiten, zoals weergegeven in de uitvoeringstabel (bijlage 2).

Wij hopen dat dit milieujaarverslag u een goed beeld geeft van de ambities, doelen en activiteiten van de gemeente Nijkerk op het gebied klimaat, milieu en duurzaamheid en over de behaalde resultaten in het jaar 2016 in het bijzonder.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden