Home > Inwoners > Nieuws > Stemmen 21 maart. U komt toch ook?

Stemmen 21 maart. U komt toch ook? (13-02-2018)

RSS

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U mag dan stemmen voor de gemeenteraad van Nijkerk. In de gemeente Nijkerk zijn ruim 31.000 stemgerechtigden. Over het algemeen zit Nijkerk met het opkomstpercentages iets boven de landelijke lijn. Zo was het opkomstpercentrage bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Nijkerk ruim 57 % en landelijk 54%.

Toch zijn er dus nog best veel inwoners die niet stemmen voor de gemeenteraad. Dat is zonde, want u kunt met uw stem echt invloed uitoefenen op hoe zaken lokaal worden aangepakt. Namens de kiezers beslissen de 27 raadsleden over veel zaken in de gemeente. De gemeenteraad stelt bijvoorbeeld de gemeentebegroting vast. Hierin staat waar de gemeente haar geld aan gaat uitgeven. Dat kan gaan over onderhoud van wegen en groen, verkeer, cultuur, sport, voorzieningen voor de jeugd en jongeren, en heel veel andere onderwerpen. De raad beslist ook over algemene regels (verordeningen) waar inwoners van de gemeente zich aan moeten houden. Ook controleert de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouder (college van B&W) al die zaken goed uitvoert.

Verschillende partijen hebben verschillende standpunten. Hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer mensen van een partij in de gemeenteraad komen. Op welke (persoon van een) partij u stemt, heeft dus echt invloed op het beleid van de nieuwe gemeenteraad.

De StemWijzer voor de gemeente Nijkerk is vanaf woensdag 14 februari te vinden via https://Nijkerk.stemwijzer.nl.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden