Home > Inwoners > Nieuws > Veranderingen inzameling afval in 2019

Veranderingen inzameling afval in 2019 (23-12-2018)

RSS

Vanaf 1 januari 2019 is de afvalinzameling op een aantal punten veranderd. We hebben als gemeente te maken met landelijke richtlijnen. Deze richtlijnen zijn onderdeel van het programma 'Van afval naar Grondstof' (VANG). Vanaf 2020 is de doelstelling om minder dan 100 kg restafval per inwoner in te zamelen en het recycle-percentage van huishoudelijk afval te laten stijgen naar 75%.

Maatregelen om doelstellingen te halen

Met ons huidige inzamelsysteem is het lastig deze doelstellingen te halen. Daarom treft de gemeente maatregelen om nog betere resultaten te halen. Eén van de maatregelen is het huis aan huis inzamelen van plastic. Daarnaast is het voor ouders met jonge kinderen mogelijk om luiers gratis aan te bieden. Omdat nu in het restafval nog veel plastic, drankkartons en blik (PMD) wordt aangetroffen en dat bij veel bewoners de wens leeft om aan huis plastic, drankkartons en blik in te zamelen, start de gemeente vanaf 1 januari met de huis aan huis inzameling van PMD. Minder PMD in ons restafval zorgt voor een verhoogd hergebruik van grondstoffen en vermindert het te verbranden restafval. De afkorting PMD staat voor  plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons.

Huis aan huis inzameling van plastic en drankkartons én blik (PMD)

Het huis aan huis inzamelen van PMD vindt plaats bij laagbouwwoningen. Elk huishouden in een laagbouwwoning krijgt de mogelijkheid om een grote container (240 liter) aan te schaffen of gebruik te maken van plastic PMD-zakken. Wanneer u nog geen PMD-container (grijs met oranje deksel) heeft aangevraagd, kunt u dat alsnog doen via het online formulier. De gemeente levert de container per partij uit in de loop van het jaar uit.

Geen container

Kiest u niet voor een container dan heeft u de mogelijkheid om via de gemeente zakken te ontvangen die u aan de weg kunt zetten. Wilt u geen extra container voor het aanbieden van plastic, blik en drankkartons. Dan kunt u uw PMD-afval ook aanbieden in transparante PMD-zakken van gerecycled plastic die de gemeente gratis beschikbaar stelt.

Deze zakken zijn verkrijgbaar bij:

  • Albert Heijn, Frieswijkstraat 72, Nijkerk;
  • Boni Wheemplein 31-39 én Zandoogje 2, Nijkerk;
  • Jumbo Molenplein 14, Nijkerk
  • Tabaks Entertainment Shop, Hoefslag 63, Nijkerk;  
  • De Spar, Van Noortstraat 29a, Nijkerkerveen;  
  • Jumbo, Westerdorpsstraat 23-25, Hoevelaken;
  • Albert Heijn, Kantemarseweg 10, Hoevelaken;
  • Jumbo, Hoofdstraat 155c, Voorthuizen.

De restafvalzakken zijn verkrijgbaar bij de hierboven genoemde supermarkten en winkels.

Aantal keer legen containers

In de nieuwe situatie wordt aan huis restafval, GFT en het PMD door de afvalinzamelaar om de drie weken ingezameld. Dit betekent dat restafval en GFT minder vaak wordt ingezameld dan nu het geval is. Door het afval thuis goed te scheiden is een inzamelfrequentie van één keer in de drie weken voldoende. Mocht u toch niet uitkomen met uw container dan kunt u altijd nog een vuilniszak met Nijkerk logo gebruiken of een extra 140 liter container aanvragen.

U mag alleen vuilniszakken met gemeentelogo aanbieden voor uw restafval. Deze vuilniszakken zijn te koop bij verschillende supermarkten in de gemeente Nijkerk en ook bij de Jumbo, Hoofdstraat 155c in Voorthuizen.

GFT containers in zomermaanden wekelijks legen

Om te voorkomen dat in de zomermaanden de groene bak begint te stinken wordt in de zomermaanden van juni tot en met augustus de GFT container elke week geleegd.

Centrale locaties voor inzameling van plastic en drankkartons

Nu zijn er nog veel locaties in de woonwijken waar men plastic en drankkartons kwijt kan. Het aantal locaties wordt verminderd wanneer er huis aan huis wordt ingezameld. Voor bewoners van hoogbouw en bovenwoningen in het centrum blijft een aantal locaties beschikbaar.

Wilt u meer informatie, kijk dan op 'Veel gestelde vragen en antwoorden' onder 'Aanvullende informatie' op de pagina Afval, huishoudelijk afval.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden