Home > Inwoners > Nieuws > Veranderingen inzameling van afval vanaf 2019

Veranderingen inzameling van afval vanaf 2019 (31-05-2018)

RSS

Vanaf 1 januari 2019 verandert de afvalinzameling op een aantal punten. Omdat nu in het restafval  nog veel plastic en drankkartons (PD) wordt  aangetroffen en dat bij  veel bewoners de wens leeft om aan huis plastic en drankkartons in te zamelen, starten we per 1 januari met de huis aan huis inzameling van PD.  Minder PD in ons restafval zorgt  voor een verhoogd hergebruik van grondstoffen en vermindert het te verbranden restafval. 

Huis aan huis inzameling van plastic en drankkartons

Het huis aan huis inzamelen van PD vindt plaats bij laagbouwwoningen. Elk huishouden in een laagbouwwoning krijgt de mogelijkheid om een grote minicontainer (240 liter) aan te schaffen of gebruik te maken van plastic zakken. In juni ontvangt u daarvoor een brief waarmee u kan kiezen voor een container (grijs met oranje deksel). Kiest u niet voor een container dan heeft u de mogelijkheid om via de gemeente zakken te ontvangen die u aan de weg kunt zetten. 
In de loop van 2019 blijft het mogelijk om te kiezen voor een container. Deze kunt u dan aanvragen via de publiekswinkel van de gemeente Nijkerk

Aantal keer legen containers

In de nieuwe situatie wordt aan huis restafval, GFT en het PD door de afvalinzamelaar om de drie weken ingezameld. Dit betekent dat restafval en GFT minder vaak wordt ingezameld dan nu het geval is. Door het afval thuis goed te scheiden is een inzamelfrequentie van één keer in de drie weken voldoende. Mocht u toch niet uitkomen met uw container dan kunt u altijd nog een vuilniszak met Nijkerk logo gebruiken of een extra 140 liter container aanvragen. 

GFT containers in zomermaanden wekelijks legen


Om te voorkomen dat in de zomermaanden de groene bak begint te stinken wordt in de zomermaanden van juni tot en met augustus de GFT container elke week geleegd.  

Centrale locaties voor inzameling van plastic en drankkartons


Nu zijn er nog veel locaties in de woonwijken waar men plastic en drankkartons kwijt kan. Het aantal locaties zal verminderd worden wanneer er huis aan huis wordt ingezameld. Voor bewoners van hoogbouw en bovenwoningen in het centrum blijven een aantal locaties beschikbaar. 
 

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden